Snickra en hasselmusholk

Den fridlysta hasselmusen är en av de sötaste gäster man kan få i en holk!

Lämplig tid för genomförande:
HÖST

Hasselmusen blir cirka sju centimeter lång plus en lika lång svans.
Om sommaren bygger de sina bon av gräs men om vintern uppskattar de holkar där de kan ligga i dvala från oktober till
april–maj. Bygg holken av obehandlat trä med ett ingångshål på minst 32 millimeter.

Sätt upp holken på 1-4 meters höjd i buskar eller småträd.
Vänd holkens framsida med ingångshålet inåt, så nära stammen som möjligt. Gör gärna taket lyftbart så att det går att se efter om någon har flyttat in.

Varför? Hasselmusen är fridlyst och finns i södra Sverige upp till Närke. I Skåne minskar antalet kraftigt, varför är oklart.
Den bygger bo i buskage, oftast i skogen, och går i ide 6–7 månader på vintern.

Fler tips på aktiviteter för att gynna djur och växter finner ni i tipssamlingen Gilla och hjälp naturen

Nyckleord: holk, holkar, skapa, tillverka, slöjd, biologi, ämnesövergripande, hjälp naturen, utomhus, arter, däggdjur, mus, föda, boplats, aktivitet, temaarbete.

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg