Snickra en hasselmusholk

Den fridlysta hasselmusen är en av de sötaste gäster ni kan få i en holk!

Aktiviteten är del av Vilda grannar
Lämplig tid för genomförande:
  • Vår
  • Sommar
  • Höst
  • Vinter

Hasselmusen blir cirka sju centimeter lång, plus en lika lång svans.

Från oktober till april–maj ligger de i dvala under marken, medan de på sommaren bygger sina bon av gräs. Då uppskattar de också holkar där de kan sova, få sina ungar och vara mer skyddade. Bygg holken av obehandlat trä med ett ingångshål på minst 32 millimeter.

Sätt upp holken på 1-4 meters höjd i buskar eller småträd.
Vänd holkens framsida med ingångshålet inåt, så nära stammen som möjligt. Gör gärna taket lyftbart så att det går att se efter om någon har flyttat in.

Varför? Hasselmusen är fridlyst och finns i södra Sverige upp till Närke. I Skåne minskar antalet kraftigt, varför är oklart.

Hasselmusen bygger bo i buskage, oftast i skogen, och går i ide 6–7 månader på vintern.

Nyckleord: holk, holkar, skapa, tillverka, slöjd, biologi, ämnesövergripande, hjälp naturen, utomhus, arter, däggdjur, mus, föda, boplats, aktivitet, temaarbete.

Vilda grannar

Hjälp djur och natur – och lär utomhus

Vilda grannar är ett skolmaterial för förskolan, skolan och fritidshemmet om att hjälpa vilda djur.

Till Vilda grannar
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll