Vem har rätt till skogen? (4-9)

Väck tankar hos eleverna och skapa förutsättningar för diskussioner när det gäller ägande, allemansrätt, ansvar och existensberättigande.

Ämnen: Sv, Bi

Länk till läroplanskopplingar: åk 1-9

Syfte och bakgrund

Tanken med denna aktivitet är att den ska väcka tankar hos eleverna och skapa förutsättningar för diskussioner när det gäller ägande, allemansrätt, ansvar och existensberättigande. Det är en övning i att argumentera och att tänka sig in i andras situationer. 

Material

Genomförande

Klassen delas in i grupper om sex till åtta elever. Varje grupp samlas runt ett litet träd med lågt sittande grenar. Lappar delas ut till var och en i gruppen där det står ett namn på ett djur eller person, till exempel fästing, politiker, joggare, Jasmine, barnbarn och varg.

Varje deltagare, eller par om man arbetar parvis, funderar på hur stor rätt just deras person, djur eller växt har till skogen. Sedan placeras lapparna högt eller lågt i trädet beroende på vem eller vilken som har störst rätt till skogen. När alla lappar sitter i trädet börjar gruppen diskutera och eventuellt ändra ordning på lapparna. Lapparna kan bara flyttas om deltagarna är överens om det.

Varianter

  • Beroende på elevernas ålder och vana att diskutera och argumentera kan gruppstorlekarna anpassas. Det kan inledningsvis räcka med att eleverna diskuterar och argumenterar parvis med varsin lapp. 
  • Låt eleverna anta rollerna på de personer och djur som finns på lapparna och skapa en debatt.

Tips! Ta reda på vem som äger skogen i er närmiljö. Fråga lantmäteriavdelningen på kommunen om de har kartor. 

Arbeta vidare och diskussion

  • Att ha rätt till skogen är en sak, att ha ansvar för skogen är en annan sak. Fortsätt att diskutera vem som har ansvaret för skogen, för att den finns kvar eller för att människor ska kunna vistas i skogen. 
  • Ställ elevernas roller inför olika dilemman. Till exempel hur de ska agera inför förslaget på en slutavverkning eller planer på att exploatera området på olika sätt (exempelvis bygge av bostäder eller en väg).

©  Robert Lättman-Masch och Mats Wejdmark, Nynäshamns Naturskola.

Nyckelord: Muntliga presentationer, argumentation, naturen som resurs, biologisk mångfald, skog.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll