En dag med djuret

Följ med ett djur från att det vaknar till att det går och lägger sig. Vem träffar djuret? Vad händer då? Låt eleverna skapa egna berättelser utifrån ett djurs perspektiv.

Ämnen: Bi, No, Sv

Länk till läroplanskopplingar: åk 1-6

Genomförande

Inled med att visa bild på djuren och ge eleverna några intresseväckande frågor, till exempel:

 • Vad är det första ett lodjur gör när det vaknar?
 • Vem leker en fjällräv med?
 • Hur sover en tumlare?
 • Vem är hackspettens bästa vän?
 • Var intar mosshumlan sin middag?

  Bildspel med djuren (klicka på pilarna).

Bild 1 av 6

Ett lodjur med sin lodjursunge.

Bild 2 av 6 Lodjur

fjällräv,

Bild 3 av 6 Fjällräv

tumlare,östersjön,hav,hot

Bild 4 av 6 Östersjötumlare

Bild 5 av 6 Vitryggig hackspett

Närbild av en mosshumla på en blomma.

Bild 6 av 6 Mosshumla

Elevuppgift

Låt eleverna välja ett djur att fördjupa sig inom. Faktablad finns till fjällräv, lodjur, mosshumla, vitryggig hackspett och östersjötumlare. Finns även som lättläst. Dela faktabladen digitalt eller skriv ut.

Gå igenom elevuppgiften En dag med... (dela digitalt eller skriv ut). Kom överens om hur lång tid de har på sig att genomföra uppgiften.

En dag med ...

1. Välj ett djur.

2. Ge ditt djur ett namn.

3. Gör en tankekarta utifrån punkterna nedan. Använd faktabladet för att läsa

 • Bor djuret ensam eller tillsammans med andra?
 • Hur ser miljön ut?
 • Hur fångar djuret sin föda?
 • Vem träffar den under dagen?
 • Är det en vän eller ovän och vad händer?
 • Hur roar djuret sig?
 • Vad händer om djuret ser eller träffar en människa?
 • Var sover djuret?
 • Övrigt

4. Skriv din berättelse! Blanda fakta och fantasi. Berätta även hur djuren tänker och känner och vad de funderar på.

5. Lägg till en bild! Sök upppå djuret på internet. Använd AR-tekniken och tryck på Träffa djuret i naturlig storlek på nära håll. Ta en bild på djuret i valfri miljö.

6. Sätt ihop bild och text.

7. Öva att läsa din berättelse högt.

8: Hitta på en fråga att ställa till läsaren. Svaret ska finnas i din berättelse exempelvisVarför gömde sig Lilla Lo? Vad åt Mosshumlan My till middag?

Redovisning

Låt eleverna läsa upp sina berättelser för varandra i mindre grupper. Låt dem avsluta med att ställa sin fråga till gruppen.

Sätt ihop berättelserna till en gemensam digital eller analog bok.

Tips! Läs berättelserna högt och låt ett elever som vill spela upp det som händer samtidigt som texten läses upp. Dela ut roller innan men utan andra förberedelser. Brukar bli riktigt roligt!

Länkar till djuren i 3D (fungerar på surfplatta eller smartphones)

Nyckelord: djur, natur, skriva berättelse, skriva faktatext, skriva saga, art, artkunskap, kreativt skrivande, skog, hav.

Gillas av 1

Relaterat innehåll