Faktablad för skolor

Här hittar du Naturskyddsföreningens faktablad och ordlistor. De behandlar allt ifrån energins kretslopp och transporter till mat, växthuseffekten och fakta om djur och växter.

Faktabladen kan användas som stöd till pedagoger och underlag för äldre elever.

I fokus just nu

Faktablad om energi och klimat

Faktablad om natur och miljö

Ordlistor