Faktablad för skolor

Här hittar du Naturskyddsföreningens faktablad och faktatexter. De behandlar allt ifrån energins kretslopp och transporter till mat, växthuseffekten och fakta om djur och växter. Faktabladen kan användas som stöd till pedagoger och underlag för äldre elever.

Faktablad om energi, klimat och miljö

Faktablad om bin och ekosystemtjänster

Faktablad om havet

Ordlistor