Hållbara julklappar? (4-9)

Hur kom det sig att vi började dela ut julklappar? Vilka ledtrådar om samtidens konsumtion ger "Årets julklapp"? Vilka gåvor kommer vi ge varandra i framtiden?

Ämnen: Hi, Bi, Fy, Ke, Re, Sv 

Tid: Ca en lektion.

I den här uppgiften får eleverna göra en historisk tillbakablick och en framtidsspaning på julklappar. Däremellan får de diskutera samtidens julklappar ur hållbarhetsperspektiv och komma med egna förslag på planetvänliga gåvor.

Genomförande

Julklappens historia 

Läs högt ur texten Julklappens historia - från fulla vikingar till fulla tomtesäckar eller dela ut den till eleverna att läsa på egen hand. 

Förslag på frågor till texten:

 • Vad fastnade du särskilt för i texten?
 • Vad var "jól" och när firades det?
 • Vad menas med "skämtklappar"?
 • Vem var julbocken?
 • Hur förändrades jultraditionen efter andra världskriget?

Elevuppgifter

I bildspelet finns tre uppgifter. Det går bra att göra en eller två av uppgifterna om man inte har tid för alla. Instruktionerna och diskussionsfrågorna finns inbäddade i bildspelet. 

Uppgift 1: Årets julklapp 1988-2023

(bild 2-4)

Starta bildspelet. Titta tillsammans på Årets julklappar.

Diskutera, först parvis/smågrupper därefter gemensamt, utifrån frågeställningarna:

 • Vilka mönster och trender går att se?
 • Vilka av julklapparna är relevanta att ge bort även idag?
 • Hur ser julklapparna ut ur ett hållbarhetsperspektiv?

Uppgift 2: Hållbara gåvor?

(bild 5-7)

Titta på illustrationen Cirkulär ekonomi i bildspelet (bild 5). Gå igenom och red ut de olika stegen i en linjär respektive cirkulär ekonomi.

Diskutera gemensamt utifrån frågorna (bild 6): 

 • Vilka argument finns det för och emot produktion och konsumtion av prylar?
 • Vad innebär begreppet ”överkonsumtion”?
 • När kan en julklapp eller present anses vara hållbar?
 • Kan en gåva vara helt ”cirkulär”? 

Låt eleverna brainstorma förslag på planetvänligare gåvor (bild 7) i smågrupper. Be varje grupp välja ut sina bästa förslag att dela med hela klassen.

(Behövs inspiration för att komma igång kan eleverna titta på Idésamling: Planetvänligare gåvor).

Tips! Utse tillsammans en topp tre-lista med planetvänligare gåvor utifrån gruppernas förslag. 

Uppgift 3: Framtidsspaning

(bild 8)

Visa bild 8 i bildspelet och låt eleverna diskutera i smågrupper.

 • Vad tror ni kommer bli Årets julklapp om tio år, år 2033? Hur ser konsumtionsmönstren ut då? Kommer begreppet Årets julklapp alls att finnas kvar?

Låt varje grupp återberätta det viktigaste från sina diskussioner och förslag till Årets julklapp 2033 i helklass.

Arbeta vidare

I övningarna Följ T-shirten och Onödigaste prylen får eleverna fördjupa sig i konsumtion och produktion ur livscykel- och hållbarhetsperspektiv. 

Nyckelord: hållbar konsumtion, berättelse, sagor, skriva, rita, måla, berätta, ekosystem, djur, natur, jul, kul, klimat, framtid, presenter.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll