Hemliga bilden (F-6)

En rolig övning där eleverna får träna på att ge och att följa instruktioner och använda matematiska begrepp, mått och lägesord.

Ämne: Ma, Idh

Länk till läroplanskopplingar: åk 1-6

Material

  • Naturföremål

Genomförande

Eleverna delas in i par och samlar ett antal naturföremål, till exempel stenar, kottar, pinnar eller annat. Båda ska ha en likadan uppsättning saker, till exempel fyra pinnar, tre stenar, en pinne och tre blad. Ju fler föremål desto svårare blir det.

Eleverna sätter sig med ryggarna mot varandra. Den ena lägger sedan en ”hemlig bild” med sina föremål. Den andre ska sedan steg för steg försöka lägga en likadan bild med hjälp av de muntliga instruktionerna som kamraten ger. 

Varianter

  • Gör aktiviteten utan att den som lägger bilden får fråga något, utan bara följa instruktionen. Man kan också välja att ha en öppen dialog medan bilden läggs. Det går också att dela ut lappar till eleverna med begrepp som de måste få med i sin beskrivning, till exempel parallell, trubbig vinkel, romb eller att någon form av bråktal ska finnas med. 
  • Låt en tredje person vara observatör för att upptäcka vad som fungerade bra och vad som inte fungerade i beskrivingen eller i dialogen.
  • Fler varianter finns i boken Att lära in matematik ute 2. Mer information på www.naturskola.se.

Tips!

Ställ er i cirkel vid samlingar ute så att alla ser varandra och kan höra instruktioner och samtal. 

Arbeta vidare och diskussion

Om eleverna fotograferar sina bilder kan de inomhus fortsätta att diskutera hur bilden ska kunna beskrivas på bästa sätt. De kan rita av bilden på rutat papper och göra en mer noggrann beskrivning av bilden med exakta mått där även koordinater finns med. Om de gör bilden mindre än verkligheten får de också en övning i att arbeta med skala. 

©  Robert Lättman-Masch och Mats Wejdmark, Nynäshamns Naturskola.

Nyckelord: instruktion, geometri, beskriva, förklara, lägesord, matte, skolgård, koordinatsystem, natur, utomhus.  

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll