Mikrofonen (F-6)

Här får eleverna träna associationsförmåga, hitta synonymer, tala inför grupp och lyssna på andra. Rolig övning där eleverna får koppla ord och begrepp till natur, växter och andra naturföremål. Perfekt övning för att samla in ord för fortsatt skriftligt skapande.

Ämnen: Idh, Sv

Länk till läroplanskopplingar: åk 1-6

Material

  • Om ni ska anteckna orden som sägs behövs papper, penna och skrivunderlägg eller lärplatta

Genomförande

Eleverna delas in i grupper. Storleken på gruppen kan variera men tre till fem personer kan vara lämpligt, särskilt om aktiviteten ska utmynna i skapande av texter. Det går även att göra aktiviteten i stor grupp och samla gemensamma ord som sedan alla elever använder sig av i sina texter. Om ni från början vet att ni ska använda orden utses en skrivare som antecknar alla ord som sägs. 

Gruppen ställer sig i cirkel runt ett naturföremål eller en plats. Det kan vara ett träd, ett stort stenblock eller något annat som kan väcka elevernas intresse. Alla står tysta en stund och betraktar föremålet eller platsen.

En ”mikrofon”, till exempel en pinne, går laget runt, så att var och en får berätta vilket ord som de förknippar med föremålet. Bara den som har mikrofonen får tala.

Orden kan vara beskrivningar av hur föremålet ser ut eller andra tankar och känslor som föremålet väcker. Det kan vara fakta som förknippas med platsen eller föremålet, till exempel artnamn eller saker som föremålet kan användas till. Det kan också vara associationer som bygger på vad andra sagt.

Orden får endast sägas en gång och det går bra att säga pass om man för tillfället inte kommer på något. Aktiviteten fortsätter tills deltagarna inte kommer på fler associationer. Alla har rätt att associera fritt, inget är rätt eller fel. 

Ofta kommer de inledande rundorna innehålla många adjektiv och substantiv som beskriver vad man ser. Efter en stund kommer mer abstrakta associationer in och orden kan bli mer fantasifulla. Enkla och allmänt hållna ord ersätts med mer detaljrika och sammansatta ord. Exempel är när löv blir lönnlöv och när orden gul och röd redan använts och kanske ger ordet eldlöv. Eftersom det tar ett tag innan de kreativa orden och de mer långsökta associationerna kommer är det viktigt att låta eleverna få göra fler rundor trots att de tycker att orden tagit slut. 

Varianter

  • Låt eleverna göra aktiviteten fler gånger men i olika miljöer. Gör associationsrundor både i en närliggande skog, på skolgården, i stadsmiljö och inomhus. Jämför de olika orden, vilka är skillnaderna? 
  • Det går att göra aktiviteten med olika språk.
  • Låt eleverna samla ord som så detaljrikt som möjligt beskriver olika arter av växter, mossor, lavar, svampar eller småkryp. Då blir aktiviteten mer inriktad på att se likheter och skillnader mellan arter och upptäcka den biologiska mångfalden. 
  • Man kan bestämma ordklass från början. Ena gången samlas substantiv och nästa gång vid samma föremål samlas adjektiv och tredje gången verb. Eller så sorteras orden vid samma tillfälle.
  • Gör aktiviteten vid olika årstider.

Tips! Aktiviteten kan med enkelhet göras på skolgården för att samla ord till skapande av texter.

Arbeta vidare och diskussion

Den naturliga fortsättningen på denna aktivitet är att skapa naturpoesi. Det kan göras utomhus eller inomhus i samma grupper. Har klassen gjort aktiviteten i stor grupp kan orden visas på smartboard eller skrivas upp på tavlan inomhus. Eleverna kan sedan enskilt, parvis eller i små grupper skapa sina texter. 

©  Robert Lättman-Masch och Mats Wejdmark, Nynäshamns Naturskola.

Nyckelord: Lyssna, ord, begrepp, observationer i närmiljön, associationer, synonymer, biologisk mångfald, utomhus, lek, aktivitet, temadag, natur, övning.

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg