Vad gör bin? (4-9)

Vad gör bin för oss och vad kan vi göra för dem? I den här övningen får eleverna öva begrepp, läsa om och svara på frågor om bin, pollinering och biologisk mångfald.

Ämnen: Bi, Ge, Hkk, Sv

Tid: Ca 1 lektion.

Länk till läroplanskopplingar: åk 4-6, åk 7-9.

Förkunskaper: Inled gärna med övningen Tacofredag utan bin.

Genomförande

  • Starta bildspelet Beskriv och gissa ordet där eleverna arbetar två och två med att beskriva och gissa nyckelbegrepp för varandra (instruktioner finns i bildspelet).
  • Samla eleverna i mindre grupper, "Bi-kupor", och låt dem jämföra sina svar och hjälpa varandra att fylla på/förbättra svaren.

Vidare: Låt eleverna gå på uppdrag och studera närområdet utifrån bin och andra pollinatörers perspektiv med fältstudien Bi-vänlig närmiljö.

Mer om bin

Bi

Nyckelord: bi, pollinering, pollinatörer, mat, frukt, grönsaker, bostad, biologisk mångfald, monokultur, ekosystem, ekosystemtjänster, matproduktion, bekämpningsmedel, hot mot bin, rädda bina, äng, faktablad, läsförståelse.

Skolträdgården

En oas av skolmaterial om odling och biologisk mångfald.

Skolträdgården
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll