Vad gör bin? (4-9)

Vad gör bin för oss och vad kan vi göra för dem? I den här övningen får eleverna öva begrepp, läsa om och svara på frågor om bin, pollinering och biologisk mångfald.

Ämnen: Bi, Ge, Hkk, Sv.

Tid: Ca 1 lektion.

Läroplanskopplingar: åk 4-6, åk 7-9.

Förkunskaper: Inled gärna med övningen Tacofredag utan bin.

Genomförande

Dela faktabladet Bin - små flitiga trädgårdsmästare (lättläst) eller Bin och deras livsmiljö (fördjupat) till eleverna. Låt gärna eleverna markera sådant de själva tycker är viktigt och intressant under tiden de läser och jämföra sina noteringar med varandra efteråt.

Starta bildspelet Beskriv och gissa ordet där eleverna arbetar två och två med att beskriva och gissa nyckelbegrepp för varandra (instruktioner finns i bildspelet).

Dela ut elevunderlaget med frågor kopplade till faktatexterna. Vad gör bina för oss och vad kan vi göra för dem? (åk 4-6) eller Bin och deras livsmiljö (åk 7-9).

Vidare: Låt eleverna gå på uppdrag och studera närområdet utifrån bin och andra pollinatörers perspektiv.

Mer om bin

Skolträdgården

En oas av skolmaterial om odling och biologisk mångfald.

Skolträdgården
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg