Intervjua ett djur

Vad är lodjurets favoritmat? Vem är östersjötumlarens värsta fiende? Låt eleverna lära sig mer om sårbara arter genom att intervjua ett djur.

Ämnen: Bi, Bl, Sv, No

Länk till läroplanskopplingar: åk 1-6

Inledning: Gemensam mind-map

Visa bilden nedan på djuren på tavlan och fråga eleverna vilka frågor de skulle vilja ställa till djuren om de kunde tala. Samla elevernas frågor i en mind-map på tavlan. Det kan vara både fantasifrågor och frågor som kräver faktakunskaper.

Exempel på frågor om de behöver hjälp på traven:

  • Vilken är din favoritmat?
  • Hur får du tag i den?
  • Vad gör du på vintern?
  • Vilka är dina bästa vänner? Varför?
  • Vilka är dina värsta fiender? Varför?
  • Hur ser det ut där du bor?
  • Hur tror du din familj lever om 50 år?
  • Vad är din högsta dröm?
Fjällräv, lodjur, mosshumla, östersjötumlare, Vitryggig hackspett, AR, 3D

Skriv en intervju

Dela in eleverna i grupper om tre. Varje grupp får ett djur att fördjupa sig i. Låt eleverna skriva ner de frågor de vill arbeta vidare med. De kan plocka frågor från den gemensamma mind-mapen och/eller formulera egna.

Nu får gruppen läsa på om djuret och formulera trovärdiga svar på faktafrågorna och spekulera vad de tror djuret skulle svara på fantasifrågorna. För faktablad se 3D-djur i skolan.

Spela in intervjun

Låt eleverna bekanta sig med djuren i 3D och hur man fotar och filmar med djuret i bild.

Låt eleverna fördela roller där en agerar intervjuare, en ger röst åt djuret och en filmar/fotar. Låt den fundera över i vilken bakgrund de vill spela in sin intervju. Det är bra att ge en maxlängd om ca 3 minuter.

Spara ner filmen på surfplattan. Grupperna kan lägga till ett intro och eftertext så det ser ut som ett TV-inslag.

Vill man inte filma går det lika bra att ta bilder på djuret och klippa in intervjutexterna och spara i ett bildspel.

Tips! Spela in intervjun på engelska eller annat språk. Riktigt bra glosträning och muntlig övning"

Redovisa

Låt eleverna spela upp sina filmade intervjuer eller visa sina bildspel för klassen. Intervjun kan också redovisas genom att eleverna spelar upp den som ett rollspel.

Fånga upp delar ur elevernas intervjuer och diskutera vidare.

Länkar till djuren i 3D (fungerar på surfplatta eller smartphones)

Nyckelord: intervju, rollspel, djur, natur, naturtyper, artkunskap, hotade arter, sårbara arter, östersjötumlare, tumlare, humla, mosshumla, räv, fjällräv, lodjur, vitryggig hackspett, läsa, skriva, berätta, skapa film, AR, redovisa.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Gillas av 1

Relaterat innehåll