Löpsedeln (eller reklamskylten)

Låt eleverna ge djuren en röst genom att skapa egna löpsedlar eller reklamskyltar utifrån djurens perspektiv.

Ämnen: Bi, Bl, Sv

Länk till läroplanskopplingar: åk 4-9

Inledning

Många djur i Sverige klassas som hotade arter och löper stor risk att dö ut i vilt tillstånd på längre sikt. Antingen på grund av att de minskar i individantal eller på grund av att dess geografiska utbredning minskar. Inled med att samtala med eleverna om:

  • Vad finns det för olika anledningar till att en art dör ut?
  • Vad kan det spela för roll om en art försvinner?
  • Vad man göra för att förhindra att arter dör ut?
  • Vad innebär biologisk mångfald?

Förbered gärna genom att läsa faktabladen om naturskydd och biologisk mångfald.

Elevuppgift

Fem hotade arter i Sverige är fjällräv, lodjur, mosshumla, vitryggig hackspett och östersjötumlare. Skapa gärna lite extra nyfikenhet och låt eleverna uppleva djuren i dess naturliga storlek med hjälp av AR-teknik. Dela länk eller låt dem söka fram djuret. Säkerställ att alla elever vet hur man tar foto med AR-djuren.

Samla klassen. Gå igenom och dela elevuppgiften Löpsedeln. Uppgiften att dela digitalt eller skriva ut hittar du här!

Elevuppgift: Löpsedeln

Om du var ett hotat djur, vad skulle du vilja säga till oss människor?

1. Välj ett djur

2. Ta reda på

  • vilka hot som finns mot djuret?
  • vad som kan göras för att hjälpa djuret?

3. Om du var djuret och får möjlighet att stå på löpsedeln en dag. Vad vill du säga? Formulera dig kort och slagkraftigt.

4. Ta en bild med AR-djuret i passande miljö.

5. Sätt ihop text och bild till en löpsedel.

Kollaget kan göras med digital verktyg eller skriv ut och klipp och klistra ihop.

Redovisa

Låt eleverna redovisa sina löpsedlar eller reklamskyltar för varandra och diskutera deras texter.

  • Vilket är budskapet?
  • Vem skulle reagera på deras löpsedel tror de? Hur?
  • Vilka borde reagera på löpsedeln tycker de?

Skriv ut och sätt upp elevernas arbeten på lämplig plats eller skapa ett digitalt collage eller bildspel.

Tips! Sprid elevernas arbeten och ge de hotade djuren en talan!

Länkar till djuren i 3D (fungerar på surfplatta eller smartphones)

Nyckelord: artkunskap, arter, djur, natur, skydda naturen, hjälp naturen, skog, hav och vatten, ekosystem, förändra, reklam, nyhet, hållbar utveckling.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll