Lock och pock

Öva artnamn med hjälp av ett bildspel med ledtrådar där eleverna får gissa namnet på olika arter. Bildspelet finns i en lättare och en svårare variant.

Öva arter med lock och pock (lättare)
Lista ut rätt art med hjälp av ledtrådar i ord och bild. Bildspelet innehåller tio arter.

Öva arter med lock och pock (svårare)
Listig som en … men inte röd. Lista ut namnet på tio olika arter med hjälp av kluriga ledtrådar.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll