Klimathack Lund 2020

Under 2020-2021 samarbetar Naturskyddsföreningen med Lunds kommun för att genomföra en serie klimat-hackathons för unga i åldrarna 14-25 år. Ungdomshacken är en del av projektet Klimatneutrala Lund 2030.

Under 2020-2021 anordnar Lunds kommun och Naturskyddsföreningen hackathons med olika teman som rör en hållbar samhällsutveckling. Ungdomar i Lund bjuds in att delta och utveckla innovativa idéer som kan bidra till en hållbar stad. Idéerna presenteras för politiker, tjänstemän och företag i Lund och blir en del av kommunens arbete för ett klimatneutralt Lund 2030.

Kommande hack

Hack #2: Hållbart resande. Datum: 27 november, kl 09:00-15:00, Plats: Veberöds fritidsgård. Målgrupp: Elever åk 8-9 vid Killebäck-, Nyvång-, Svaleboskolan samt Genarps skola. Mer information kommer.

Hack #3: TBA. Målgrupp: Gymnasiet åk 1-3. Datum: Mars 2021. Mer information kommer.

Genomförda hack

Hack #1: Cirkulär ekonomi. Datum: 2 mars 2020. Plats: Gymnasieskolan Spyken. Målgrupp: Åk 3 gymnasiet samt studenter vid Lunds universitet. 

Vad är ett hackathon?

Ett hackathon är en form av event för idéutveckling. Att "hacka" något betyder att komma på innovativa lösningar eller hitta kluriga genvägar i ett system som man vill förändra. Det kan exempelvis vara tekniska system, marknader, livsstil eller en organisation. Ofta sker arbetet i gruppform, där var och en av arbetsgrupperna arbetar med en idé de är intresserade av. Det är en klar fördel att teamen består av personer med olika kompetenser som var och en kan bidra på olika sätt i idéutvecklingsprocessen. Ett hackathon är tidsbergränsat och avslutas ofta med att teamen presenterar sina idéer för varandra och eventuellt en jury.

En del av Klimatneutrala Lund 2030

Samarbetet kring ungdomshacken är en del av projektet Klimatneutrala Lund 2030. Lunds kommun samarbetar med forskningsinstitutioner, designbolag och ideella aktörer med målet att ta fram en handlingsplan med insatser som kan bidra till att Lund blir en klimatneutral stad till år 2030. Projektet pågår till augusti 2021 och består av parallella delar som tillsammans utgör en innovationsprocess som ska leda till konkreta lösningar på utmaningar inom mobilitet, energi och cirkulär ekonomi. 

Projektet genomförs med stöd från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som är en del i satsningen strategiska innovationsområden som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Läs mer om alla delar i projektet Klimatneutrala Lund 2030 här.

 

Kontakt

Sara Vikström Olsson, Naturskyddsföreningen
E-post: sara.vikstrom.olsson@gmail.com 
Telefon: 073-423 79 50

Fanny Holmberg, Ungdomsombud Lund kommun
E-post: fanny.holmberg2@lund.se
Telefon: 046-359 91 83