Lär känna mosshumlan

Här hittar du två faktatexter om mosshumlan, varav en lättläst, samt länk till mosshumlan i 3D.

Lektioner - så här kan ni arbeta med mosshumlan i skolan:

Nyckelord: faktablad, fakta, djur, natur, mosshumla, humla, pollinering, ekosystem, biologisk mångfald, äng, jordbruk, utomhus, AR, 3D, aktivitet, lära med flera sinnen.

Gillas av 1

Relaterat innehåll