Lär känna vitryggig hackspett

Här hittar du två faktatexter om den vitryggiga hackspetten, varav en lättläst, samt länk till den i 3D.

Lektioner - så här kan ni arbeta med vitryggig hackspett i skolan:

Nyckelord: faktablad, fakta, djur, natur, hackspett, vitryggig hackspett, fågel, fåglar, ekosystem, biologisk mångfald, skog, fjäll, utomhus, AR, 3D, aktivitet, lära med flera sinnen.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll