Lär känna östersjötumlaren

Här hittar du två faktatexter om östersjötumlaren, varav en lättläst, samt länk till den i 3D.

Obs! Östersjötumlaren är akut hotad och har varit fridlyst i svenska vatten sedan 1973. Vanlig tumlare klassas sedan 2020 som livskraftig. Notera att djuret i 3D är en östersjötumlare men informationsrutan från wikipedia handlar om vanlig tumlare.

Faktatexterna handlar om den akut hotade Östersjötumlaren.

Lektioner - så här kan du arbeta med östersjötumlaren i skolan

Nyckelord: faktablad, fakta, djur, natur, tumlare, östersjötumlare, ekosystem, biologisk mångfald, hav, vatten, Östersjön, utomhus, AR, 3D, aktivitet, lära med flera sinnen.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll