Mosshumla

Lär dig mer om mosshumlan – den lilla ulliga insekten som ger dig mat.

När mosshumlan samlar mat till sig själv skapar den samtidigt mat åt dig. Utan mosshumlan skulle vi inte ha lika många frukter, bär, frön och grönsaker att äta.

Varför heter den mosshumla?

Mosshumlan har fått sitt namn för att den använder mossa när den inreder sitt bo.

Den har en speciell teknik som kallas kardning för att göra mossan extra fluffig och värmande. På engelska heter mosshumlan ”carder bee” som betyder kardande bi.

Så här känner du igen en mosshumla

Storlek: Mosshumlan är mindre än andra humlor. Honorna som kallas drottningar är större än hanarna.

Färger: Mosshumlan har päls på kroppen. Den är gul på magen och röd på ryggen. Benen är svarta.

Inga ränder: Den här humlan har inga svarta ränder på ryggen som många andra humlor har.

Mosshumlorna lever tillsammans

Precis som andra humlor lever mosshumlorna tillsammans i stora samhällen. Samhället är organiserat så att varje humla har en särskild uppgift. Det finns drottningar, hanar och arbetare.

Efter att hanarna parat sig med drottningen sover drottningen nedgrävd under marken hela vintern.

På våren lägger drottningen flera kullar ägg. Den första kullen som föds får vara arbetare och ta hand om ungarna i de kullar som kommer efter.

Mosshumlan älskar pollen och nektar

På en blomrik äng, gärna i närheten av boet samlar mosshumlan pollen och nektar.

De lever främst på olika ärtväxter som till exempel rödklöver och vitklöver, men tycker också om ängsblommor och mjölkört.

Varför är det bra för oss människor när humlor äter?

Det kallas för pollinering när humlorna flyttar sig mellan olika blommor och tar med sig pollen mellan dem.

En blomma behöver pollen från andra blommor för att det ska kunna bli frukt.

När humlor och bin samlar mat till sig själva, så blir det samtidigt frukt och grönt till oss människor.

Var finns det mosshumlor?

Mosshumlorna bygger sina bon på ängar, gärna där det finns mycket blommor. Ibland flyttar de in i ett gammalt mus- eller sorkbo, men de trivs också under en grästuva eller i mossa.

Du kan se mosshumlor längs med kusterna i Sverige. Det finns ganska många på Öland, Gotland och i Skåne, men längre norrut är de ovanligare.

Varför blir mosshumlorna färre och färre?

Det har blivit allt svårare för mosshumlan att bygga bo och skaffa mat, eftersom blomsterängarna håller på att försvinna.

Och det beror på att vi människor använder marken till allt större odlingar och djurhagar.

Man kan hjälpa både humlor och bin genom att göra om en bit av sin gräsmatta till äng och plantera bivänliga växter.

Gillas av 4

Relaterat innehåll