Vitryggig hackspett

Lär dig mer om den vitryggiga hackspetten – den ovanligaste hackspettsarten i Sverige.

Var finns det vitryggig hackspett idag? 

Den vitryggiga hackspetten kallas ibland för bara vitryggen. Förr fanns det vitryggar i nästan hela Sverige. I dag finns bara 17 par fåglar.

De finns framförallt i Värmland, vid nedre Dalälven och längs Norrlandskusten.

Så här känner du igen en vitryggig hackspett

Färger: Vitryggen har förstås vit rygg. Den har svarta streck på sidorna och är ljusröd på magen. Hanen har rött huvud och honan har svart.

Storlek: Störst av brokspettarna.

Trumning: Har sin egen melodi som man lättast kan höra på våren.

Hackmärken: Gör snygga, släta hål i döda träd. De gör hål för att hitta mat – främst skalbaggslarver.

Hur många ungar får vitryggen?

Vitryggshonan lägger 3-5 ägg och både honan och hanen hjälps åt att ruva äggen. Ungefär två eller tre ungar överlever den första tiden i boet.

Ibland hittar inte föräldrarna tillräckligt med mat för att mätta ungarna och ibland blir de uppätna av rovdjur innan de har hunnit bli vuxna.

Visste du att varje hackspettsart har sitt eget sätt att trumma på träden? I dag finns bara omkring 17 par kvar av vitryggig hackspett i Sverige.

Ungarna blir bortkörda av föräldrarna

När ungarna är cirka fyra veckor flyger de ut ur boet och efter ett par månader kör föräldrarna i väg dem från sitt revir.

När ungarna är ungefär ett år gamla hittar de egna revir som de bygger bo i.

Varför har den vitryggiga hackspetten så svårt att överleva?

Vitryggig hackspett lever i skogstyper med mycket lövträd och många döda och döende lövträd. 

Det största hotet mot vitryggen är människans sätt att bruka skogen. Vitryggen lever av insekter och larver i döda träd. Den förlorar sin livsmiljö när människan avverkar och planterar skog på ett sätt som inte passar vitryggens sätt att leva.

Ett annat hot mot vitryggen är att bli uppäten av ett rovdjur. Hökar, ugglor och mårdar gillar till exempel att äta vitryggens ungar.

Vitryggiga hackspettar flyttar inte på vintern

Vitryggarna stannar i Sverige under vintern, men om det blir riktigt kallt och dåligt med mat så kan de flyga till nya områden.

Det händer att många vitryggar rör sig långa sträckor samtidigt, det är ofta unga fåglar som försöker hitta nya livsmiljöer. Detta hände 2015 då ett stort antal vitryggar flög in i Sverige ifrån Finland. Det brukar kallas för invasion. 

Vad innebär det att den vitryggiga hackspetten är akut hotad?

Vitryggen är en av de mest hotade arterna i Sverige. Naturskyddsföreningen arbetar på flera sätt för att rädda den.

Det finns många effektiva stödåtgärder man kan göra för att vitryggarna ska överleva och bli fler.

Finland har till exempel satsat på lämna döda träd i skogen så att vitryggarna ska få lättare att hitta mat.

Gillas av 1

Relaterat innehåll