Östersjötumlare

Lär dig mer om östersjötumlaren – en av världens minsta valar.

Om du hade åkt båt på Östersjön för 50 år sen hade du antagligen kunnat se tumlare som lekte i vattnet. Nu för tiden finns det väldigt få tumlare kvar. De flesta verkar bo söder om Gotland.

Vad är en tumlare?

Östersjötumlaren är en sorts tandval. Den heter så för att den bor i Östersjön. Precis som alla valar är den ett däggdjur vilket betyder att den föder levande ungar. Tumlarens ungar kallas för kalvar. Tumlare finns på många platser kring norra halvklotet men Östersjötumlaren finns bara i Östersjön.

Fakta om östersjötumlaren

Storlek: Östersjötumlaren är cirka 1,5 meter lång. Det är en av världens minsta valar.

Utseende: Den liknar en delfin till utseendet, förutom att den har trubbig nos och platta tänder. En annan skillnad från delfinerna är att tumlare inte hoppar.

Ålder: En tumlare kan bli upp till 25 år gammal, men vilda tumlare blir sällan äldre än 12 år.

Egenskaper: Tumlare har ett stort energibehov och behöver äta hela tiden.

Tumlare styr genom att göra ljudvågor

När tumlare simmar genom vattnet sänder de ut ett slags klick. De lyssnar efter ekot från klicken för att “se” sig omkring i sin omgivning och för att hitta mat. Tumlare använder också klicken för att ”prata” med varandra.

Tumlarna gillar att vara i grunda områden där det finns mycket fisk att äta.

Buller från människor stör tumlare

Eftersom tumlare är beroende av sin hörsel för att kunna jaga mat och prata med varandra så blir de väldigt störda av buller under vattnet.

Motorljud från båtar och stora byggen i och nära havet kan göra så att tumlarna avbryter viktiga beteenden som att äta eller dia sina kalvar, och om det går riktigt illa kan det göra att kalven kommer ifrån sin mamma och inte hittar tillbaka.

Tumlarens hörsel kan också skadas av höga ljud. Och om den blir döv kan den inte hitta mat och då dör den.

Visste du att tumlare heter marsvin på danska?

Miljögifter i havet skadar tumlare

Östersjön innehåller väldigt mycket miljögifter från till exempel plast som människor har spridit ut.

Tumlare får i sig extra mycket gifter eftersom de äter andra fiskar som redan har mycket gift lagrat i kroppen. Giftet gör så att många honor inte kan få några kalvar och på så sätt minskar arten.

Vad betyder det att östersjötumlaren är akut utrotningshotad?

Det betyder att det finns väldigt få tumlare kvar i Östersjön och att varje individ därför måste skyddas från att störas eller skadas av människor.

Det är förbjudet att jaga eller fiska tumlare, men tyvärr fastnar tumlare ofta i fisknät när människor fångar fisk.

Forskare efterlyser hårdare regler för att skydda östersjötumlarna eftersom de behöver all hjälp de kan få för att överleva!

Gillas av 3

Relaterat innehåll