Närvaro och avslappning

Att lära sig slappna av och aktivt återhämta sig kan göra att eleverna sedan får lättare att koncentrera sig, samarbeta och hantera stress. I den här aktiviteten får eleverna prova på att sitta stilla helt själva och bara vara. Aktiviteten är förvånansvärt givande trots sin enkelhet. För många elever känns det konstigt eller svårt i början men med lite träning går det snart lättare.

Tid: ca 30 min

Länk till läroplanskopplingar: Åk 4–6

Målet med aktiviteten är att träna på att aktivt slappna av och hitta lugn.

Genomförande

Titta i förväg ut en lagom runda där det finns fina platser för eleverna att sitta på. 

Samla eleverna i en ring. Gå igenom aktiviteten och presentera reglerna så att deltagarna verkligen känner att de ska ta dem på allvar. Dessa är att vara helt tysta och sitta kvar/ligga ner på den plats de blivit tilldelade tills de blir upphämtade igen. Poängtera hur svårt det är att vara helt tyst. Det kommer kanske vara den största utmaningen. Utmana dem, kommer de klara att vara tysta? 

Gå med eleverna på led. Läraren går först och anvisar en plats till den deltagare som är först i ledet och som får gå och sätta sig tillrätta där. Fortsätt att anvisa en plats till nästa deltagare osv.
Håll lagom avstånd mellan sittplatserna, det är bra om de inte kan se varandra. Vänta en stund, ca 10 min är en lagom tid, gå sen samma runda igen och samla upp alla. Den som fick sin plats först kommer nu hämtas upp först. En efter en får ansluta sig till ledet tills alla är samlade. Det ska fortfarande ske under tystnad. 

Återsamlas i ringen igen för reflektion. Låt eleverna berätta för varandra hur aktiviteten upplevdes. Låt alla beskriva känslorna de fick av att vara själva och uppleva en lugn stund.

Arbeta vidare! Aktiviteten passar bra för att inleda ett lektionspass i svenska, bild eller biologi. Koppla till kunskaper om hälsa och förmåga till återhämtning. Låt eleverna efteråt sätta ord på sina upplevelser och tankar skriftligt eller med bilder.

Nyckelord: närnatur, närmiljö, skog, ute, utomhus, hälsa, friluftsliv, avslappning, natur, sinnen, utomhuspedagogik, återhämtning.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg