Naturpoesi (F-9)

I den här övningen få eleverna träna på att skapa olika poetiska texter med inspiration från platsen och ”nuet”. Passar bra efter övningen "Mikrofonen".

Ämnen: Sv, Bi

Material

Genomförande

Låt eleverna arbeta parvis eller i grupper. Om de redan gjort aktiviteten ”Mikrofonen” har de redan samlat in de ord som ska användas vid skapandet av naturpoesin. Annars placerar grupperna sig på olika platser och låter sig inspireras i samma stund som de ska skriva sina texter. Som inledning kan någon välkänd dikt läsas som ett exempel. 

Eleverna kan dikta fritt men ibland kan en starthjälp behövas. Meningarna kan börja med: 
Jag ser …
Jag hör …
Jag känner…
Jag känner doften av…
Jag känner smaken av…

Eleverna kan också behöva nya utmaningar och då kan de olika regelbundna sätten att dikta på vara ett alternativ till fri diktning. De kan till exempel skriva haikudikter och franska femradsdikter (cinquain).

Framförandet av dikterna är en viktig del av skapandet. Ett sätt att låta åhörarna lyssna och samtidigt se platsen som dikten handlar om är att samla dem framför den aktuella platsen. Gruppen som ska framföra dikten ställer sig bakom åhörarna och läser sin dikt. Detta görs två gånger för att både uppläsare och åhörare ska få ytterligare en chans att uppleva dikten och platsen. 

Diskutera hur det kändes att läsa dikten de olika gångerna.

Varianter

Skrivande och digitalisering av dikterna kan förflyttas inomhus i de fall aktiviteten riskerar att utebli på grund av årstid och väder. Det finns en poäng i att uppleva och inspireras av samma plats men i olika skepnader. En dikt som baseras på en kall regnig dag är ju lika intressant som en dikt skapad en varm försommardag. Det som skiljer är det praktiska momentet när orden ska skrivas ner och då är vissa vädertyper och årstider mer fördelaktiga än andra.

Tips!

Växla mellan muntlig information, lugna aktiviteter, reflektion, fysiskt aktiva övningar och lekar.

Arbeta vidare och diskussion

  • Eleverna kan sammanställa sina poetiska verk i en poesisamling.
  • Om aktiviteten upprepas kan poesisamlingen utökas och innehålla dikter från olika årstider eller olika platser, både i naturmiljö och i stadsmiljö.
  • Eleverna kan diskutera hur dikterna kan förändras genom att de tonsätts. 
  • Låt eleverna skriva en diktsamling med biologisk mångfald som tema. Där kan dikter om olika arter från olika organismgrupper finnas med. Beskrivningar av mångfaldens olika arter innebär ju också att en mångfald av ord behöver användas för att beskriva alla de kännetecken som gör arterna unika.

©  Robert Lättman-Masch och Mats Wejdmark, Nynäshamns Naturskola.

Nyckelord: utomhus, dikt, natur, arter, biologisk mångfald, anpassa språk, skapa texter, ord och begrepp, muntliga presentationer, känslor, åsikter, sinnen.

Tävling för mellanstadiet!

Dela era bästa tips för att må bra i naturen, lära i naturen eller hjälpa naturen och var med och tävla om ett frilufts-kit till klassen!

Så här tävlar ni!
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg