Odling och bin på skolschemat

När rektorn på Vårfruskolan i Lund fick möjlighet att överta en kolonilott med promenadavstånd från skolan var hon inte sen att tacka ja. Nu har alla fjärdeklassare schemalagda lektioner där och tar hand om växterna från frö till skörd. Samtidigt lär de sig om vikten av bin, pollinering och biologisk mångfald.

Våren 2020 satte lärare och elever på Vårfruskolan i centrala Lund igång arbetet med att ta hand om kolonilotten och förbereda den inför kommande odlingssäsong. Eftersom lotten ligger på smidigt avstånd från skolan kan klasserna ta sig dit ofta och följa processen från frö till skörd. 

- Många elever vet inte varifrån maten faktiskt kommer, berättar NO-lärare Yvonne Thornberg. Få vet hur broccoli växer, vad en kronärtskocka är för något eller vilket otroligt arbete som ligger bakom en morot. ”Ska vi äta det där, det har ju varit i jorden?” har några elever tyckt.

Utomhuslektioner från jord till bord 

Eleverna har både förgrott fröer i klassrummet och sått direkt på plats. Potatis, grönsaker, ätbara perenner och bi-vänliga blommor har satts i jorden intill bärbuskar och äppelträd. En halvklass åt gången har varit på kolonilotten och odlat och börjat upptäcka och följa de växter som finns på platsen och vilka djur som rör sig där. Yvonne berättar: - Artkunskap har blivit en naturlig del av undervisningen och arbetet har stimulerat flera sinnen då eleverna fått arbeta med kroppen och dofta, smaka och känna. 

skolträdgård, vårfruskolan, täppan, stormkök

 Den andra halvan av klassen har jobbat utomhus på annan plats där de lärt sig mer om biologisk mångfald och att montera stormkök. 

- Den första lektionen fick eleverna lära sig hantera ett stormkök och nu ser de fram emot att kunna laga sin egenodlade mat, berättar Yvonne.

Bin som budbärare

Undervisningen utomhus har kombinerats med för- och efterarbete i klassrummen. Eleverna har arbetat med Naturskyddsföreningens skolmaterial om bin. De har till exempel fått göra en kartläggning av hur skolgården ser ut ur ett bi-perspektiv och föreslå hur den kan förbättras. De har också byggt egna vildbihotell som de satt upp i närområdet.

- Att använda bin som budbärare gjorde det lättare att prata om samband i naturen och vikten av bi-vänliga växter med varierad blomningstid, berättar Yvonne. 

Undervisning som skapar engagemang och delaktighet 

Yvonne har märkt ett stort engagemang hos eleverna under utomhuslektionerna och i arbetet med odlingslotten.

- Under en lektion namngav eleverna varandra ”Vi är solrosdrottningarna, de är rädiskungarna och där är bondbönorna”. På väg tillbaka från den första lektionen på odlingslotten var den första frågan "När ska vi gå hit igen?".

Arbetet varvar teori och praktik och involverar träning av olika slags kunskaper och färdigheter. Yvonne upplever att maktstrukturerna i klassen förändras när eleverna genomför praktiska saker tillsammans:

- Färdigheter som att vara duktig på att gräva i landet eller montera stormkök värderas plötsligt högt. Eleverna är verkligen delaktiga allihop. 

skolträdgård, vårfruskolan, täppan, potatis

Sommarlovsplaner för kolonilotten

Under sommaren sköts lotten om av elever och pedagoger på fritidshemmet.

- Skolan har en fantastisk fritidspedagog som bor i närheten och som har lite extra koll på vattningen, berättar Yvonne. För barn som är på fritids på sommarlovet finns nu möjlighet att njuta av platsen och mumsa på det som är redo att skörda innan skolorna börjar!

Början på ett långsiktigt arbete

När skolan fick möjlighet att ta över kolonilotten bildades en grupp med intresserade pedagoger som fick övergripande ansvar för hur elever och personal skulle engageras i arbete, planering och underhåll. I uppstarten fick skolan stöd av kommunens parkförvaltning som bistod med kunskap om odling och design och stöd från den lokala naturskolan med kompetensutveckling för pedagogerna. Det pedagogiska materialet kommer från Naturskyddsföreningen.

- Just nu tar gruppen fram ett årshjul med aktiviteter kopplade direkt till odlingslotten att genomföra i och utanför klassrummet, berättar Yvonne. Det är viktigt att tänka långsiktigt för att aktiviteterna ska bli en integrerad del av skolans verksamhet och inte något tomtebloss. Men det är också viktigt att ha kul på vägen!

Tips för att komma igång med odling i skolan!

  • Ta hjälp av andra! Involvera naturskolan eller andra lokala aktörer. Ta kontakt med kommunen och hör er för om det finns kommunal mark i området ni kan nyttja. En odlingslott är fantastiskt att ha tillgång till men det kan räcka med en mindre grönyta.
  • Tänk ”good enough”. Kom hellre igång i liten skala än inte alls. Lägg ambitionsnivån så att tid och energi kan ägnas åt det som upplevs som meningsfullt och roligt.
  • Involvera hela skolans personal. Låt alla få möjlighet att hjälpa till vid ett par tillfällen. Förlägg t.ex. ett möte på platsen istället för i konferensrummet. 
  • Sätt av tid för arbetet i schemat redan vid terminsstart - både för lärares arbete och i elevernas schema.
  • Ha roligt tillsammans med eleverna, deras delaktighet är hela poängen!

Nyckelord: skolträdgård, pedagogisk odling, levande skolgård, utomhuspedagogik, lära in ute, skolutveckling, inspiration lärande för hållbar utveckling, Lund.

Skolträdgården

En oas av skolmaterial om odling och biologisk mångfald.

Skolträdgården
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll