Rätten att älska!

Idag ser vi allmän rösträtt, förbud mot att slå barn och rätten att älska någon av samma kön som något självklart. Så har det inte alltid varit. Tvärtom.

Ett exempel är homosexualitet. Att vara kär i någon av samma kön var ett brott i Sverige fram till 1944. Då blev det lagligt att vara homosexuell, men det ansågs ändå som en sjukdom som skulle botas. Homosexuella låstes in på mentalsjukhus och ”behandlades” med droger och elchocker. Det som samhället accepterade var heterosexualitet, även inom institutioner som Socialstyrelsen, sjukvården och psykiatrin.

På 1960- och 1970-talen började människor att organisera sig och kämpa för homosexuellas rättigheter. Under Stonewallupproret i New York 1969 protesterade stora folksamlingar mot att polisen gjorde razzior på gayklubbar. Detta blev starten till dagens Prideparader. Dessa händelser utmanar synen på heterosexualitet som norm. 

Böcker gavs ut som berättade om de homosexuellas utsatta situation i samhället och frigörelseveckor organiserades världen över. En ny berättelse började ta form! 

I Sverige arrangerades den första frigörelseveckan år 1977, där aktivister inom RFSL, Röda Bögar, Lesbisk Front m.fl. kämpade för homosexuellas rättigheter. Aktivisternas arbete ledde till nya möjligheter. 1979 ockuperade RFSL ingången till Socialstyrelsens huvudkontor i Stockholm och ringde samtidigt till Försäkringskassan och sjukanmälde sig för homosexualitet. 

Detta var den första aktionen i civil olydnad som gällde homosexualitet i Sverige. Det var ett sätt att visa det orimliga i att se homosexualitet som en sjukdom. Aktivisterna tvingade fram ett möte med Socialstyrelsens generaldirektör där de krävde att sjukdomsklassificeringen skulle tas bort. Tack vare ockupationen togs den bort redan samma år.

Homosexuellas rättigheter ser olika ut runt om i världen och förändring sker inte samtidigt överallt. Först 1990 tog Världshälsoorganisationen (WHO) bort sjukdomsklassificeringen. I Kina togs den bort 2001. Flera länder har fortfarande dödsstraff eller livstids fängelse för homosexualitet.

Det var inte sista gången som ingången till Socialstyrelsen ockuperades. 2012 genomfördes en liknande aktion som krävde att sjukdomsklassificeringen för transsexualitet skulle tas bort. Förändringen tog i detta fall längre tid. Först fem år senare (2017) gick Socialstyrelsen ut med att transsexualitet inte längre klassas som en sjukdom.

Läs mer!

Bli först att gilla!

Relaterade inlägg