Hur sker förändring? (7-9, Gy)

För att ställa om till ett hållbart samhälle är förändring på olika plan nödvändig. Men hur sker egentligen förändring?

Målet med övningen är att eleverna får ökad förståelse för hur samhällsförändring kan ske och kunskap om olika krafter och verktyg. I övningen får eleverna läsa texter om historiska och framtida förändringar, diskutera bilder och själva skriva om en förändring som skett.

Ämnen: Ge, Hi, Sh, Sv, Tk

Tid: 40-60 min + elevuppgift (valfritt antal lektioner).

Länk till läroplanskopplingar: åk 7–9, Gymnasiet

Genomförande

Moment 1: Fyra texter - Hur sker förändring?

Här får eleverna ta del av fyra olika berättelser. Dela dem med eleverna. Rätten att älska! (sann), Skitrent papper? (sann), Konstgräset (framtidsfiktiv) och Den fossila hamburgaren (framtidsfiktiv).

Be eleverna fundera över frågorna nedan medan de läser: 

  • Vad var det som förändrades?
  • Vem/vilka ville se förändring och varför? 
  • Vad triggade förändringen, och vad var avgörande för att förändring kunde ske? 

Låt de elever som läst samma berättelse resonera tillsammans utifrån frågorna ovan. 

Lyft diskussionen i helklass och skriv upp de krafter och verktyg som eleverna upptäckt på tavlan. Vilka fler sätt kan de komma på som kan förändra samhället? 

Moment 2: Bildspel - Hur sker förändring?

Samhällsförändringar sker inte i ett vakuum. Visa bildspelet Hur sker förändring? Diskutera bilder och begrepp och vad de symboliserar. 

2053, hur, sker, förändring, bortom, fossilsamhället, bildspel

Bildspelet visar vad som enligt forskning kan initiera och/eller leda till samhällsförändring. Förslag på frågeställningar:

  • Vilka begrepp från bildspelet har eleverna identifierat när de läste berättelserna? 
  • Resonera kring vad som kan begränsa och möjliggöra en förändring. Vilken roll spelar till exempel kriser, teknikrevolutioner eller globala rörelser?

Moment 3: Elevuppgift Vad hände?

Dela och gå igenom elevuppgiften Vad hände? tillsammans i klassen. Eleverna får nu i uppdrag att själva presentera ett exempel på förändring. Elevuppgiften fungerar som både enskild uppgift eller gruppuppgift. 

Kom överens om när och hur arbetet ska redovisas. Uppgiften kan redovisas exempelvis som collage, bildspel eller berättande text.

Moment 4: Reflektion och framtidsspaning 

  • Reflektera och analysera tillsammans vilka krafter och verktyg som var kraftfulla i elevernas exempel. 
  • Avsluta med en framtidsspaning. Vilken förändring vill eleverna se i framtiden och vilka krafter och verktyg tror de kommer vara avgörande?

Tips! Resonera kring frågan: Är förändring alltid bra?

Förslag till individuell bedömningsuppgift

Låt eleverna enskilt skriva en reflekterande text utifrån sitt arbete med fokus på framtiden. Uppmuntra dem att använda centrala begrepp med bildspelet som stöd. 

Utgå från frågeställningarna:

  • Vad behöver förändras?
  • Varför?
  • Vad satte igång förändringen?

Tips på fördjupning!

Övningen är utvecklad tillsammans med forskare vid Lunds universitet och 2047 Science Center . 

Nyckelord: hållbar utveckling, omställning, samhällsomställning, aktivism, kunskap, fakta, teknisk utveckling, nya marknader, varor, tjänster, normer, beteenden, innovation, policy, skatter, lagar, subventioner

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll