Skitrent papper?

Tidigare användes klorgas för att bleka pappersmassa för att få vitt papper. Processen ledde till utsläpp av klor i naturen runt omkring massabruken. I naturen ombildades kloret till dioxin. 

Dioxiner är giftiga, svårnedbrytbara och fettlösliga. De lagras i fettvävnader hos djur och människor och kan ge upphov till cancer, mutationer och störningar i reproduktionen samt ge missbildningar. Det mest omtalade dioxinet är TCDD, också känt som Agent Orange som den amerikanska armén använde under Vietnamkriget. 

Under 1970-talet kom de första forskarlarmen om klorförgiftad fisk. Klorutsläpp från pappersmassabruk började diskuteras på allvar. I Sverige startades en rörelse som kämpade för klorfritt papper. Rörelsen fick flera kommuner att börja efterfråga klorfritt papper.

Samtidigt försökte Naturvårdsverket skärpa kraven för klorutsläpp. De misslyckades dock på grund av motstånd från industrin som oroade sig för stora kostnader för att ställa om tillverkningen.

Detta fick aktivistiska tjänstemän att ta saken i egna händer. Tillsammans med aktivister från Greenpeace och en forskare i Umeå undersökte de Östersjöfisk utmed Norrlandskusten. När de röntgade fisken fann de allvarliga missbildningar. Greenpeaceaktivister pluggade igen avloppsrören från Vallviks pappersbruk utanför Söderhamn, en aktion som fick stor uppmärksamhet i media. Detta skapade tryck på industrin att ställa om sin produktion. Lilla Aspa Bruk vid Vättern var först med att ställa om till klorfri papperstillverkning. Andra följde snart efter. 

Tidnings- och bokförlag stretade dock emot och klagade på sämre kvalitet. De ändrade sig inte förrän Greenpeace i januari 1991 gjorde en kupp och gav ut Das Plagiat, tryckt på klorfritt papper från Lilla Aspa. Det fick sådan uppmärksamhet att Der Spiegel, den största dagstidningen i Tyskland, följde efter och gick över till enbart klorfritt papper.

Det här var en stor framgång för miljörörelsen och ett av de första exemplen på hur en miljömedveten rörelse kan påverka en stark industri när lagstiftare och myndigheter släpar fötterna efter sig. Det blev också starten för miljömärkningen samt kampanjerna att handla miljövänligt.

Bli först att gilla!

Relaterade inlägg