Släck törsten

Fixa vatten till de vilda grannarna!

Lämplig tid för genomförande:
VÅR - HÖST - VINTER

Bygg en liten damm eller ett fågelbad för att fånga upp vatten.
Sätt ut skålar med stenar som sticker upp ovanför vattenytan som bin och fjärilar kan dricka utan att drunkna. Det är speciellt viktigt när det är varmt och torrt. Kom ihåg att fylla på vattnet när behovet är som störst, gärna också under sommarlovet.

Sätt gärna upp en skylt som informerar om klassens insats.

Varför? Bin och humlor jobbar hårt, de kan flyga långt och pollinera 1 000 blommor på en dag men de behöver tillgång till vatten. Många insekter och fåglar har svårt att hitta vatten under sommaren om det är långvarig torka. Särskilt i städer rinner regnvatten fort bort från asfalten och ner i dagvattenbrunnar.

Fler tips på aktiviteter för att gynna djur och växter finner ni i tipssamlingen Gilla och hjälp naturen

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg