Solelever - ett soligt skolsamarbete om förnybar energi

Under 2019 och våren 2020 samarbetade fem högstadieskolor i grannkommunerna Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro med energi- och klimatrådgivningen och Naturskyddsföreningen för att lära mer om energi och vad solenergi kan betyda för omställningen till ett hållbart samhälle. Låter det här spännande? Kontakta Naturskyddsföreningen så berättar vi mer.

Foto:

Kalle Melander

Projektet Solelever har varit ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen och Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner under våren 2019 och läsåret 2019-2020. Satsningens syfte var att skapa och testa ett koncept som kunde bidra till att stärka elevers kunskaper kring energi och klimat med särskilt fokus på solenergi. Genom projektet har medverkande skolor även fått möjlighet att utveckla samarbete över ämnesgränser och med olika samhällsaktörer. 

Vi har samlat våra lärdomar i en ny rapport som du hittar här på sidan. Vår förhoppning är att rapporten fungerar som vägledning och inspiration till skolor och kommuner som vill arbeta på ett liknande sätt med ämnesövergripande undervisning, globala målen och involvering i utveckling i den egna kommunen. 

               

Projektet Solelever finansierades av Energimyndigheten genom Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen.

Skolor medskapare av konceptet

Medverkande skolor har varit med och format upplägget utifrån sina förutsättningar och behov. Naturskyddsföreningen har fungerat som bollplank och stöd i processen. Tillsammans tog vi fram och testade ett koncept för skolor att arbeta ämnesintegrerat och verklighetsnära med energi- och klimatfrågor - från det lokala till det globala.

Våren 2019 - Förberedelser: Skolorna planerade tillsammans med Naturskyddsföreningen och kommunernas energi- och klimatansvariga ett arbetsupplägg inför kommande läsår, utifrån identifierade behov och önskemål.

Läsåret 2019/2020 - Genomförande: Skolorna genomförde det planerade arbetsupplägget med särskilt fokus på sol- och förnybar energi. Teoretiska och praktiska övningar varvades med studiebesök och föreläsningar (i den mån det var möjligt i och med de rådande omständigheterna kring coronapandemin).

Här delar vi erfarenheterna från projekt Solelever

Rapport Solelever (pdf)

Arbetsupplägg och skolmaterial Solelever 

 

Globala målen för hållbar utveckling

Projektet Solelever knyter väl an till de globala målen för hållbar utveckling, särskilt mål 4, mål 7 och mål 13. 

Mål 4 handlar om utbildning och delmål 4.7 handlar särskilt om utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar. Mål 7 handlar om att göra hållbar energi tillgänglig för alla i hela världen och öka andelen förnybar energi i den globala energimixen. Mål 13 handlar om att bekämpa klimatförändringarna, bland annat genom att stärka utbildning kring hur klimatförändringarna kan begränsas.

 

Kontaktpersoner projekt Solelever

Naturskyddsföreningen: Agnes Vungi, projektledare agnes.vungi@naturskyddsforeningen.se 072-252 32 87

Håbo kommun: Anna Atterlöf, miljöstrateg anna.atterlof@habo.se 0171-528 06

Sigtuna kommun: Friederike May (föräldraledig från mars 2020), miljösamordnare friederike.may@sigtuna.se 070-085 12 26. Emma Hansson, vikarierande miljösamordnare. emma.hansson@sigtuna.se 

Upplands-Bro kommun: Nicola Björk, miljö- och hållbarhetsstrateg nicola.bjork@upplands-bro.se 08-518 321 85