10 tips till arbetet med globala målen i skolan

Utbildning spelar en nyckelroll i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Här är 10 tips för att komma igång att arbeta med de globala målen i skolan.

1. Introducera globala målen 

Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens länder enats om någonsin. Vad är bakgrunden till målen och vems ansvar är det att arbeta med dem? Låt eleverna förkovra sig i globala målen genom att läsa på och genomföra övningar i kopplade till målen.

2. Gör undervisningen målmedveten

Ett sätt att arbeta med globala målen är att knyta dem direkt till befintlig undervisning. Ett enkelt grepp är att låta eleverna i slutet av lektionen titta på målen och reflektera över vilka mål som kan kopplas till innehållet i dagens lektion. Det underlättar om målen finns nära tillhands i klassrummet, se punkt 3. 

3. Visualisera de sjutton målen

Skriv ut symbolerna för de globala målen och sätt upp på lämpliga platser i skolan. Laminera målen och dem till hands i klassrummet. Vik gärna egna målkuber med eleverna (använd helst ett tjockare papper).

4. Bjud in andra som kan berätta

Bjud in en ambassadör från FN-förbundet för en föreläsning om globala målen. 

Bjud in kommunens miljö-/hållbarhetstrateg till skolan för att berätta om hur kommunen arbetar med hållbar utveckling och de globala målen. Låt eleverna förbereda frågor att ställa under tillfället. 

Boka distansmöte med forskare eller med skolklasser över hela världen. Det kan vara ett bra sätt att konkretisera olika mål och sätta dem i kontext. Till exempel kan ni använda Skype in the classroom för att kommunicera med varandra. 

5. Leta goda exempel i närmiljön

Upptäck exempel på insatser för hållbar utveckling i närsamhället. Vilka initiativ finns där ni bor? Titta närmare på vilka insatser kommunen eller länsstyrelsen gör för att t ex gynna biologisk mångfald (mål 15), vad olika föreningar gör för att främja t ex god hälsa (mål 3), jämställdhet (mål 5) och jämlikhet (mål 10) eller hur näringslivet verkar för t ex hållbar konsumtion och produktion (mål 12). Kanske har någon vårdnadshavare förslag på vilka ni kan kontakta?

Aktivitetstips:

6. Undersök arbetsplatser 

Prao-veckorna är ett utmärkt tillfälle att undersöka hur olika arbetsplatser arbetar med miljö och hållbar utveckling.
Här finns en färdig uppgift att skicka med eleverna under praon:

Eller undersök er egen arbetsplats; skolan! 
Här finns ett analysformulär ni kan använda er av för att undersöka skolans miljöarbete:

7. Hitta hållbarhetsingångar i alla ämnen

Hållbar utveckling kan kopplas till alla skolämnen. På nätet finns massor av kostnadsfritt skolmaterial från olika avsändare att använda i arbetet. På Naturskyddsföreningens hemsida finns övningar, faktablad, filmklipp, bildspel och ordlistor. Ett smörgåsbord med andra aktörers skolmaterial finns i vårt länkbibliotek.

8. Kompetensutveckla med kollegorna 

Vad innebär egentligen lärande för hållbar utveckling och hur kan vi utveckla det ämnesövergripande arbetet? Ta del av Skolverkets lärmoduler om hållbar utveckling (som finns för åk 1-6, åk 7-9 respektive gymnasiet), Skolverkets lärmodul om att leda förändring (del 6 om att leda lärande för hållbar utveckling) eller anmäl er till någon av Den globala skolans fortbildningar om lärande för hållbar utveckling och undervisning om de globala målen.

9. Ta helhetsgrepp i skolans hållbarhetsarbete

Låt hållbar utveckling vara något som genomsyrar hela skolan genom att knyta det till det systematiska kvalitetsarbetet. Varför inte sätta hållbar utveckling som övergripande verksamhetsmål? Ett sätt är att arbeta med Skolverkets utmärkelse Skola för hållbar utveckling eller Håll Sverige Rents certifiering Grön flagg

Lästips:

10. Granska hållbarhet i praktiken

De globala målen behöver knytas ihop med verkligheten för att bli tydliga. Granska hur olika verksamheter arbetar med globala målen, t ex genom att intervjua företag, leta på hemsidor, läsa hållbarhetsrapporter eller besöka en butik.

Fler länkar

Om globala målen

Världens ledare har genom de sjutton globala målen för hållbar utveckling förbundit sig att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030; avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter/orättvisor, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. Målen är redskap för att detta ska uppnås i alla länder och för alla människor. Om målen ska fungera så behövs arbete och engagemang på alla nivåer i samhället.

"Att rädda vår planet, utrota fattigdom och främja ekonomisk tillväxt – det är en och samma kamp" "lösningar på ett problem måste vara lösningar för alla". Citaten kommer från Ban Ki-moon, FN:s generalsekreterare. Det innebär att fattigdom, ojämlikhet och klimatkrisen samverkar och att problemen inte kan lösas enskilt.

Rapport om lärande för hållbar utveckling

I rapporten kartläggs kommunernas arbete med lärande för hållbar utveckling och vi föreslår åtgärder som stärker arbetet med hållbar utveckling i skolan.

Fler lästips

Nyckelord: whole school approach, agenda 2030, lärande för hållbar utveckling, klimatomställning, externa aktörer, samverkan, LHU, ESD.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll