Solelever – ett soligt skolsamarbete om förnybar energi

2019-2020 samarbetade fem högstadieskolor i grannkommunerna Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro med energi- och klimatrådgivningen och Naturskyddsföreningen för att lära mer om energifrågor och vad solenergi kan betyda för omställningen till ett hållbart samhälle.

Projektet Solelever har varit ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen och Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner under våren 2019 och läsåret 2019-2020. Satsningens syfte var att skapa och testa ett koncept som kunde bidra till att stärka elevers kunskaper kring energi och klimat med särskilt fokus på solenergi. Genom projektet har medverkande skolor även fått möjlighet att utveckla samarbete över ämnesgränser och med olika samhällsaktörer. 

Vi har samlat våra lärdomar i en ny rapport som du hittar här på sidan. Vår förhoppning är att rapporten fungerar som vägledning och inspiration till skolor och kommuner som vill arbeta på ett liknande sätt med ämnesövergripande undervisning, globala målen och involvering i utveckling i den egna kommunen. 

Projektet Solelever finansierades av Energimyndigheten genom Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen.

Skolor medskapare av konceptet

Medverkande skolor har varit med och format upplägget utifrån sina förutsättningar och behov. Naturskyddsföreningen har fungerat som bollplank och stöd i processen. Tillsammans tog vi fram och testade ett koncept för skolor att arbeta ämnesintegrerat och verklighetsnära med energi- och klimatfrågor - från det lokala till det globala.

Våren 2019 - Förberedelser: Skolorna planerade tillsammans med Naturskyddsföreningen och kommunernas energi- och klimatansvariga ett arbetsupplägg inför kommande läsår, utifrån identifierade behov och önskemål.

Läsåret 2019-2020 - Genomförande: Skolorna genomförde det planerade arbetsupplägget med särskilt fokus på sol- och förnybar energi. Teoretiska och praktiska övningar varvades med studiebesök och föreläsningar (i den mån det var möjligt i och med de rådande omständigheterna kring coronapandemin).

Här delar vi erfarenheterna från projekt Solelever

Globala målen för hållbar utveckling

SDG, Agenda 2030, Global, mål, hållbar, utveckling, utvecklingsmål, FN, fattigdom, hunger
De 17 globala målen handlar om alltifrån fattigdom och utbildning till biologisk mångfald och fred.

Projektet Solelever knyter an till de globala målen för hållbar utveckling, särskilt mål 4, mål 7 och mål 13. 

Mål 4 handlar om utbildning och delmål 4.7 handlar särskilt om utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar. Mål 7 handlar om att göra hållbar energi tillgänglig för alla i hela världen och öka andelen förnybar energi i den globala energimixen. Mål 13 handlar om att bekämpa klimatförändringarna, bland annat genom att stärka utbildning kring hur klimatförändringarna kan begränsas.

Tips på skolmaterial

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll