Spela bi-fotboll

På med fotbollsskorna och hjälp bina hitta boplatser!

Lämplig tid för genomförande:
VÅR - SOMMAR - HÖST

Ett roligt sätt att hjälpa marklevande bin är att spela fotboll på sandiga marker som håller på att växa igen. Spela gärna med dubbskor så att gräset rivs bort.

Fråga den lokala Naturskyddsföreningen, en kommunekolog eller annan naturkunnig person om de känner till en plats som skulle må bra av fotbollsspelande. Glöm inte att markägarens tillstånd kan behövas.

Varför? De flesta vildbin bygger bon i marken. Flera arter av hotade bin behöver sand för att gräva sitt bo i. Sandiga miljöer blir allt mer sällsynta i Sverige och därför är det viktigt att gynna de som finns kvar.

Nyckelord: vildbi, bi, sand, bostad, utomhus, hjälp naturen.

Vilda grannar

Hjälp djur och natur – och lär utomhus

Vilda grannar är ett skolmaterial för förskolan, skolan och fritidshemmet om att hjälpa vilda djur.

Till Vilda grannar
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll