Undersök skolan – miljöanalys (7-9)

Hur miljövänlig är er skola? Hur används energi och resurser och vem ser till att miljöarbetet går framåt? I den här övningen granskas skolans miljöarbete.

Ämnen: Bi, Fy, Ge, Hkk, Ke, Sh, Tk

Länk till läroplanskopplingar: åk 7-9

Målet med övningen är att eleverna använder den egna skolan för att knyta samman teori och praktik kring hållbarhetsfrågor. Skolan undersöks och får poäng med hjälp av ett färdigt analysformulär.

Material och verktyg

Faktaunderlag till varje del i analysen - se längre ner på sidan. 

Resurspersoner att vända sig till: T.ex. rektor, skolans fastighetsskötare, vaktmästare, lokalvårdare samt kommunens energi- och klimatrådgivare.

Genomförande

En rolig introduktion är att att visa illustrationen Hållbara skolan? och låta eleverna fundera över hur skolmiljön hänger ihop med hållbar utveckling och klura på hur deras drömskola skulle se ut.

Undersök skolan

Utgå ifrån formuläret för miljöanalys. Formuläret består av delarna:

  1. El och värme
  2. Mat och matavfall
  3. Transporter
  4. Varor
  5. Avfall och återvinning
  6. Policy och kommunikation

Bonus: Biologisk mångfald! Hur bi-vänlig är skolgården? Undersök med hjälp av fältstudien Bivänlig närmiljö

Låt eleverna välja ett eller flera teman. Arbeta i helklass eller i mindre grupper. Formuläret är uppbyggt med ett poängsystem. Grupperna tar reda på hur många poäng skolan får i respektive kategori genom att själva undersöka lokalerna och intervjua personalen.

Analysera och formulera förslag

När grupperna har fyllt i formuläret är det dags att ta fram förslag till förbättringar. Grupperna kan utgå ifrån formuläret och faktabladen (se längst ner på denna sida) för att formulera förslag. De kan också söka på nätet efter smarta lösningar. Utgå ifrån frågorna:

  • Vad kan skolans ledning (t.ex. rektor) göra?
  • Vad kan skolans personal göra?
  • Vad kan eleverna/elevrådet göra?
  • Vad kan politiker och/eller tjänstepersoner på kommunen göra?

Lästips inför analysen

1. Om el och värme

2. Om mat och matavfall

3. Om transporter

4. Om miljömärkta varor

5. Om avfall och återvinning

6. Om policy och kommunikation

Lektionstips till analysen

Redovisa

Grupperna kan redovisa sina resultat genom att göra affischer med pajdiagram som visar skolans poäng i respektive kategori, bilder från undersökningen och gruppernas förslag på förbättringsåtgärder.

Bjud in rektor och annan personal på skolan för att presentera era resultat. Ni kan även bjuda in politiker och kommuntjänstepersoner.

Sätt upp affischerna på en synlig plats så att fler kan ta del av era resultat!

Fördjupning

Skriv en insändare om någon av era iakttagelser och skicka in till en tidning.

Låt era undersökningar resultera i att ni inom skolan utformar en mer långsiktig handlingsplan för något eller flera av områdena.

Undersök om ni kan lämna medborgarförslag i er kommun. Om det är möjligt, skriv då ett om något område där ni har upptäckt att politiker kan göra skillnad.

Övningen är framtagen i samarbete med Gunilla Håkansson, NO-lärare på Malmö latinskola.

Varianter av den här lektionen finns också för:

Nyckelord: miljösmart skola, hållbar skola, miljökoll på skolan, miljöarbete, hållbar utveckling, undersökning, fältstudie, analys, gruppuppgift, förändring, framtid, klimat, energi, transporter, stadsplanering, design, resurser, naturresurser, varor, tjänster, undersök skolan, påverka, elevråd, miljögrupp, skolmiljö, miljöundersökning, miljöanalys, verktyg, hållbarhetsanalys, återvinning, whole school approach, energismart skola

Gillas av 1

Relaterat innehåll