Vem har gått här? (F-9)

Tassar, klövar, ramar, fötter. Här tränar eleverna på att känna igen spår från svenska djur.

Ämnen: Bi, NO, Bl, Sv

Länk till läroplanskopplingar: åk 1-9

I den här övningen introduceras eleverna till spår från svenska däggdjur och får testa sina kunskaper med ett quiz. Vidare kan eleverna lära sig mer om djuren och deras miljö.

Målet med övningen är att lära eleverna att känna igen spåren av några svenska djur. De kan också lära sig mer om djuren och deras ekosystem.

Genomförande

Skriv ut spåraffischen och sätt upp i klassrummet. Den kan skrivas ut i A4 eller A3.

Skriv ut spårkompendiet och låt eleverna lära sig känna igen spåren av tjugo vilda djur.

Testa era kunskaper med vårt Kahoot-quiz!

Tips! Vintertid är det spännande att gå ut och leta efter djurspår i snön. När ni fotograferar spåren ni hittar är det bra att lägga något bredvid spåret, t.ex. en tändsticksask, så att ni kan jämföra spårens storlek. Andra årstider kan spår synas på underlag som ger tydliga avtryck, till exempel i sanden på stranden.

Arbeta vidare med djuren

Låt eleverna ta reda på mer om de olika djuren, antingen genom att själva välja ett, eller dela upp djuren så att alla blir representerade.

Fördjupning i NO/biologi:

 • Skapa näringskedjor som djuret är en del av. Vad äter det och vem äter djuret? 
 • Skriv faktablad om djuren, avsluta med att skapa egna quiz.
 • Ta reda på mer om de olika djuren exempelvis:
  - Vad gör djuret på vintern?
  - Hur mycket utrymme (hur stort ekosystem) behöver djuret för att kunna leva ett bra liv? Vilken typ av ekosystem trivs djuret i?
  - Var lever djuret och hur är dess status idag?
 • Vad har djurets för roll i ekosystemet? Vilka ekosystemtjänster ger djuret (t.ex. djurets bajs blir till näring till marken eller djuret gräver gropar som hjälper vattnet att infiltrera)?

Fördjupning i svenska

 • Läs fabler om de olika djuren.
 • Skriv egna berättelser om djuren och deras miljö.
 • Leta på internet efter liknelser med djuren, t.ex. hungrig som en varg, listig som en räv, rädd som en hare, snabb som en vessla, stark som en björn. Utgå ifrån djurens egenskaper och hitta på egna liknelser, som ni tycker stämmer in på djuren.

Fördjupning i bild

 • Rita av spåren och rita/måla djuren som spåren tillhör. Kombinera bilden med en saga eller faktatext om djuret.
 • Måla djuren i sin hemmiljö.
 • Skapa en bildserie som djuret är med i.
spår, djurspår, utter, snö, utterspår
Spår av utter

Nyckelord: Djur, natur, räv, järv, varg, lo, björn, utter, älg, vildkanin, fälthare, skogshare, vildsvin, dovhjort, rådjur, bäver, grävling, ekorre, mård, mink, hermelin, vessla, gilla naturen, frågesport, fotspår, utomhus, utelektion, artkunskap, skolgård, närmiljö.

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Gillas av 5

Relaterat innehåll