Vilda grannar – nytt skolprojekt

Med start 2023 sätter Naturskyddsföreningen igång projektet Vilda grannar - en satsning för att stimulera ökat friluftsliv i skolan. Vilda grannar riktar sig till förskolor, grundskolor och fritids som är nyfikna på lärande i naturen, om naturen och för naturen.

Vilda grannar är de djur och växter som finns i naturen runt omkring oss. Igelkottar, ekar, småfåglar, humlor, grodor, fjärilar, daggmaskar, ekorrar, ängsblommor, fladdermöss, skalbaggar och andra som lever och växer i det fria. Projekt Vilda grannar handlar om att lära känna olika arter närmare, förstå hur de lever och skapa insikt i vad de behöver för att må bra.

Att upptäcka och utforska naturen är också ett sätt att utveckla kunskaper om friluftsliv. Med utomhusmiljön som arena för lärande finns möjligheter till aktiv rörelse, fartfyllda lekar och spännande äventyr, men också till nedvarvning, eftertänksamhet och rofyllda upplevelser.

I Vilda grannar kommer förskolor, grundskolor och fritids att hitta en variation av aktiviteter att genomföra som en del av undervisningen. De flesta av aktiviteterna går att genomföra på skolgården eller i ett naturområde i skolans närhet utan krav på avancerad utrustning.

Mer information om Vilda grannar kommer här på hemsidan och i Naturskyddsföreningen i skolans sociala medier. Prenumerera gärna på vårt skolnyhetsbrev för att få uppdateringar om när det sker något nytt i Vilda grannar.

Vilda grannar är också namnet på ett tidigare projekt inom Naturskyddsföreningen som pågick under cirka tio års tid med start 1994. Satsningen handlade om konsten att få vilda djur och växter som grannar. Genom böcker, föreläsningar, holkbyggardagar och visningsträdgårdar spreds inspiration för att skapa mer mångfald i närnaturen.

Det nya skolprojektet Vilda grannar genomförs med stöd från Svenskt Friluftsliv.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll