Vilda grannar – nytt skolprojekt

Våren 2023 sätter Naturskyddsföreningen igång projektet Vilda grannar - en ny satsning för att stimulera till mer utomhusundervisning. Vilda grannar kommer att rikta sig till förskolor, grundskolor och fritids som vill få mer inspiration till utomhusundervisning i både teoretiska och praktiska ämnen. Beräknad lansering inför läsåret 2024/25.

Skolklasser och grupper över hela landet kommer att kunna dela sina projekt med varandra på Naturskyddsföreningens nya Vilda grannar-webb.

Vilda grannar är de djur och växter som finns i naturen runt omkring oss. Igelkottar, ekar, småfåglar, humlor, grodor, fjärilar, daggmaskar, ekorrar, ängsblommor, fladdermöss, skalbaggar och andra som lever och växer i det fria. När ni är med i Vilda grannar får ni tips på material om olika arter, hur de lever och vad de behöver för att trivas och må bra. Vilda grannar kommer också att bjuda på många bra tips för lyckade utomhusdagar med mycket rörelse och lek men också rofyllda upplevelser och eftertanke. Vi utlovar även nya ritningar och slöjdtips.

I Vilda grannar kommer förskolor, grundskolor och fritids att hitta en variation av aktiviteter att genomföra som en del av undervisningen. De flesta av aktiviteterna kommer att gå att genomföra på skolgården eller i ett naturområde i skolans närhet utan krav på avancerad utrustning.

Vilda grannar utvecklas i samverkan med Friluftsfrämjandet och utvalda pilotskolor.

Mer information om Vilda grannar kommer här på hemsidan och i Naturskyddsföreningen i skolans sociala medier. Prenumerera gärna på vårt skolnyhetsbrev för att få uppdateringar om Vilda grannar och andra nyheter.

Vilda grannar är också namnet på ett tidigare projekt inom Naturskyddsföreningen som pågick under cirka tio års tid med start 1994. Satsningen handlade om konsten att få vilda djur och växter som grannar. Genom böcker, föreläsningar, holkbyggardagar och visningsträdgårdar spreds inspiration för att skapa mer mångfald i närnaturen.

Det nya skolprojektet Vilda grannar genomförs med stöd från Svenskt Friluftsliv.

Gillas av 3

Relaterat innehåll