Vilda grannar – nytt skolprojekt

Våren 2023 startade Naturskyddsföreningen projektet Vilda grannar - en ny satsning för att uppmuntra till mer utomhusundervisning. Vilda grannar riktar sig till förskolor, grundskolor och fritidshem som vill få mer inspiration till utomhusundervisning i både teoretiska och praktiska ämnen. Vilda grannar lanseras inför läsåret 2024/25.

UPPDATERING: Nu är Vilda grannar publicerat här. (länk)
Börja gärna planera era projekt som kan gynna vilda djur och växter i förskolan/skolans närhet under läsåret 2024/25.

Vilda grannar uppmuntrar till kreativt skapande och adderar upplevelser och omsorg om djur och natur till en rad olika ämnen som biologi, matematik, slöjd, idrott och hälsa, svenska och samhällskunskap med flera. Det passar för förskolan, grundskolans alla årskurser och fritidshemmet.

Vilda grannar är de vilda arter som behöver samsas med oss människor om utrymme, exempelvis igelkottar, ekorrar, fladdermöss, fåglar, grodor, ängsblommor, fjärilar, humlor och bin. Projektet Vilda grannar innehåller idéer till projekt för att hjälpa de vilda grannarna men också övningar i friluftskunskaper och allemansrätt, spännande artiklar med intervjuer av olika djurexperter, tips på matlagning på stormkök, checklistor för säkra utedagar och fiffiga klädtips för lyckade utedagar.

Inom Vilda grannar kan skolklasser och grupper över hela landet visa upp sina projekt för varandra på hemsidan för Vilda grannar. Läraren registrerar klassens planerade projekt och därmed skapas klassens egna sida med en unik länk på Naturskyddsföreningens hemsida. Klassens projekt blir även synliga på Vilda grannars Sverige-karta.

Gör ni olika projekt för vilda grannar redan under läsåret 2023/24? Berätta gärna för oss och andra genom att registrera era pågående projekt på Vilda grannars hemsida.

Vilda grannar utvecklas i samverkan med Friluftsfrämjandet och lärare i referensgrupper. Från och med maj 2024 finns det också en utställning med namnet Vilda grannar. Utställningen riktar sig främst till åldrarna 6-10 år och den är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen och Folket hus och parker. Läs mer och se om utställningen kommer till er kommun här.

Mer information om Vilda grannar kommer här på hemsidan och i Naturskyddsföreningen i skolans sociala medier. Prenumerera gärna på vårt skolnyhetsbrev för att få uppdateringar om Vilda grannar och andra nyheter.

Vilda grannar är också namnet på ett tidigare projekt inom Naturskyddsföreningen som pågick under cirka tio års tid med start 1994. Satsningen handlade om konsten att få vilda djur och växter som grannar. Genom böcker, föreläsningar, holkbyggardagar och visningsträdgårdar spreds inspiration för att skapa mer mångfald i närnaturen.

Det nya skolprojektet Vilda grannar genomförs med stöd från Svenskt Friluftsliv.

Gillas av 3

Relaterat innehåll