Hit går pengarna

Din gåva kan bidra till något projekt inom ett av våra fem huvudområden; skog, hav, klimat, jordbruk samt miljögifter – eller också vara fri för oss att använda där miljön bäst behöver den. 

Vi på Naturskyddsföreningen arbetar ihärdigt med opinionsbildning och politisk påverkan, såväl lokalt, nationellt som internationellt. Vi lägger fram konkreta konstruktiva förslag och när politikerna tvekar att ta de nödvändiga besluten, kan vi med din hjälp öka trycket så att det blir lättare för oss människor att göra rätt. Därför är ditt bidrag till vår verksamhet så värdefullt!

Din gåva kan bidra till något projekt inom ett av våra fem huvudområden; skog, hav, klimat, jordbruk samt miljögifter. Gåvan kan också vara obunden till ett huvudområde och därmed gå dit vi anser att miljön bäst behöver den.

Vi har 90-konto

Naturskyddsföreningen följer Svensk Insamlingskontrolls regler för insamling, vilket gör att vi har rätt att använda ett 90-konto. Svensk insamlingskontroll kontrollerar att  våra insamlade medel går till för verksamheten avsedda ändamål. Av de insamlade pengarna går ca 14 procent till administration.

Vi är även medlemmar i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Frii är en branschorganisation som bland annat jobbar för ett tryggt givande. Alla insamlingar ska vara transparenta, etiska och professionella. 

Naturskyddsföreningen granskas även av Charity rating och dess Givarguide som betygsätter insamlingsorganisationer. De utvärderar organisationernas demokratiska struktur, ekonomiska redovisningar och hur transparenta de är mot givare. Betyg ges enligt ett trafikljussystem där Naturskyddsföreningen har fått grönt ljus i samtliga kategorier.

Mer information om hur vi använder våra pengar finns här.

Vi har 90-kontoVi är med i FRII

 

Fem huvudområden

1. Hav och fiske

Vill du att våra barn ska kunna bada i en frisk skärgård? Eller kunna äta fisk till middag? Då ska du skänka pengar till vårt arbete för levande hav och ett hållbart fiske. Vi påverkar politiken och förändrar butikernas utbud.

Det behövs väckarklockor om världens hav ska kunna räddas. Visste du att de flesta hav är så hårt fiskade att de vanligaste matfiskarna håller på att ta slut? Europa är helt klart värst. Samtidigt som vi fiskar slut på fisken i EU, köper vi också rättigheter att fiska ut fisken i andra delar av världen. Det innebär att vi tar maten ur munnen på fattiga människor i andra länder, samtidigt som vi håller på att förstöra några av världens viktigaste ekosystem. Det är ovärdigt och måste få ett slut.

För att fixa det arbetar vi hårt både på hemmaplan och internationellt. Vi skapar debatt, uppvaktar politiker och sprider kunskap. Vår kampanj Anti Scampi har gjort att tusentals privatpersoner, butiker och retauranger skippar en av världens största miljöbovar – jätteräkan. Under året har vi räddat nästan 9000 akut hotade ålar från att hamna på matborden. Vårt hundraåriga envisa arbete har gjort att havsörnen flyger igen och att Sveriges första marina nationalpark skapats - Kosterhavet. Genom samarbete med miljöorganisationer i Sydamerika, Asien och Afrika påverkar vi även fiskepolitiken globalt.

Dessutom har vi lyckats driva fram ett svenskt förbud mot fosfater i tvätt- och diskmedel vilket är en stor seger för allt liv Östersjön. Ett förbud som nu också antagits av EU. Det är underbart. Men mycket kvarstår att göra. Hoppas att du vill hjälpa till!

Läs mer om vårt arbete för hav och fiske här.

2. Jordbruk och mat

Vill du att maten vi äter inte ska förstöra vår natur? Då ska du skänka pengar till vårt arbete med jordbruk och mat. Vi arbetar för mer ekologisk mat, mindre skadliga bekämpningsmedel och en mycket smartare jordbrukspolitik.

Den mesta mat vi äter kommer från ett jordbruk som blivit för storskaligt, ensidigt och osunt. Det leder till att människor, djur och natur i andra delar av världen far illa. Här hemma trängs fåglar, djur och växter bort. Och de flesta svenska vattendrag innehåller rester av bekämpningsmedel som används i jordbruken.

Naturskyddsföreningen arbetar hårt för att förändra jordbrukspolitiken - både i Sverige, EU och världen. Vi gör det lättare för folk att välja miljösmart i butiken, bland annat genom våra råd i Grön Guide och kampanjer som Anti Scampi. Vi arbetar för att fler ska upptäcka den miljösmarta vegetariska och ekologiska maten. Genom vår egna tuffa märkning Bra Miljöval förbättrar vi utbudet på matbutiker runt om i landet. Och vi försöker få till ett globalt förbud mot ett av världens farligaste bekämpningsmedel - ett förbud som vi tidigare lyckats driva igenom i Sverige.

Läs mer om vårt arbete inom jordbruk och mat här.

3. Klimat, energi och transporter

Är du frustrerad över klimatfrågan? Vill du se mindre snack och mer kollektivtrafik, cykelbanor och energismarta lösningar? Stöd vårt klimatarbete. Pengarna gör att vi kan sprida klimatsmarta råd och pusha politiker att ta sitt ansvar.

Jordens temperatur ökar, havsytan stiger och arter dör ut. Sambandet mellan klimatförändringarna och människans utsläpp av växthusgaser är tydligt. Redan idag ser vi hur förändringarna fått stora konsekvenser i andra delar av världen. Extrema väder plågar redan utsatta länder, med svält, vattenbrist och bostadslöshet som följd. För att vända den här utvecklingen måste vi på allvar se över hur vi lever och bygger upp våra samhällen.

Naturskyddsföreningens klimatarbete består framför allt av två saker: att påverka politiker och att sprida klimatsmarta råd. Vi vill se satsningar på kollektivtrafik och cykelbanor samt styrmedel för att minska den ohållbara köttkonsumtionen.

Vi vill göra det enkelt för företag att välja klimatsmart och dyrt att förorena. Världen kan bli oberoende av fossila bränslen genom att sluta slösa med energi och satsa mer på förnyelsebart, som sol- och vindkraft. Vi samarbetar också med miljöorganisationer i Afrika, Asien, Sydamerika och Östeuropa som arbetar med klimatfrågor – både genom konkreta projekt bland folket och på hög politisk nivå.

Läs mer om vårt arbete inom klimat, energi och transporter här.

4. Miljögifter

Farliga kemikalier hör inte hemma i nappflaskor, mat, isbjörnar - och definitivt inte i vårt eget blod. När du stödjer oss bidrar du till att få bort alla farliga kemikalier från våra hem.

Missbildade könsorgan, minskad spermieproduktion och testikelcancer. Det är några exempel på hur helt vanliga produkter i våra hem skulle kunna påverka oss. Det hela handlar om farliga kemikalier. De kan finnas i en leksak, i en t-shirt, i din mobiltelefon eller i dammet under våra sängar. Det är kemikalier som vi får i oss när vi kommer i kontakt med produkterna, när vi äter eller andas. Kemikalierna kan vara farliga i sig men kan få en ännu starkare effekt när de blandas tillsammans. Det är det som kallas för cocktaileffekten och är ett problem som vi vet alldeles för lite om.

Det vi däremot vet är att små barn, pojkar och män riskerar få problem med fortplantningen, cancer och missbildningar. Kemikalier kan också vara en orsak till att ADHD, autism och diabetes ökat bland barn.

Det vill vi göra något åt. Därför försöker vi påverka politiker, avslöja dåliga produkter och ta reda på mer om hur kemikalier påverkar oss. Just nu jobbar vi till exempel med att få till en skärpt lagstiftning i Sverige, EU och globalt. Genom vår egen miljömärkning, Bra Miljöval, påverkar vi producenter och gör det lättare för folk att välja smart i butiken.

Även om kemikaliefrågan är gigantisk ska vi komma ihåg att vi kommit en liten bit på vägen. Idag är till exempel gifter som DDT och PCB förbjudna i Sverige, mycket tack vare vårt arbete. Det har gjort att du kan se både pilgrimsfalken och havsörnen flyga igen.

Läs mer om vårt arbete mot miljögifter här.

5. Skog och naturvård

Tycker du att skogen ska vara ett ställe där både människor och djur trivs? Stöd vårt skogsarbete. Vi ser till att skog skyddas, stoppar avverkningar av värdefull skog och kämpar för en helt ny skogspolitik.

Naturskyddsföreningen har kämpat för skogen i mer än hundra år, och vi ger inte upp. Vi vill att alla ska ha möjlighet att få gå in i en mjuk och mossig skog med gamla träd, få höra tofsmesar tjattra och hackspettar trumma. Men sådan skog har blivit sällsynt. Vi behöver skydda de sista värdefulla skogarna innan de försvinner helt.

Vi vet att det är fullt möjligt att bedriva ett skogsbruk som ger oss papper, virke och bränsle – utan att samtidigt hota arter som riskerar att försvinna helt från vissa områden. Ett tecken på att skogen mår bra är att den vitryggiga hackspetten lever och mår bra. Den är i dag akut hotad, lyckas vi bevara den numera väldigt ovanliga hackspetten hjälper vi också skogen. Ett Sverige med färre kalhyggen är ett av våra mål. Ett annat mål är fler skyddade skogar. Därför riktar vi in siktet på en helt ny skogspolitik.

För att uppnå det uppvaktar vi politiker, skapar debatt och hittar nya lösningar för skogsbruket. Vi utbildar lärare och får fler barn att upptäcka naturen. Vi samarbetar med andra miljöorganisationer runt om i världen. Och vi räddar värdefulla skogar från avverkning. Du kanske älskar Nackareservatet, Muddus, Ystad sandskog, Tjåberget, Nolgårdskogen, Kungsberget, Södra Kilsbergen eller Tyresta? De är bara en bråkdel av alla skogspärlor som inte skulle varit sig lika - eller kanske inte ens funnits kvar - utan våra medlemmar och givare.

Läs mer om vårt arbete inom skog och naturvård här.