Har du hittat ett övergivet djur?

Många hör av sig och undrar vad de ska göra med övergivna djurungar eller skadade djur de hittat i naturen. Läs det här först, innan du eller barnen inreder en skokartong för ett vilt djur.

Under sommaren är det full fart i naturen. Djur och fåglar har fullt sjå att föda ungar och mata dem eller att äta upp sig inför vintern. Men vilda djur hör till naturen. Och trots att du kanske har råkat på en djurunge som verkar övergiven, eller ett djur som är skadat, ska och får du inte ta hem det. 

Djurungar sällan övergivna

De allra flesta djurungar, det vanligaste exemplet är fågelungar, som verkar övergivna är det inte. Föräldrarna finns oftast i närheten redo att mata och ta hand om sin unge, men de kan hålla sig osynliga för att de är rädda för oss människor. Vi människor kan inte ersätta djurungarnas föräldrar, så plocka aldrig upp djurunge i onödan. 

Är det uppenbar risk att ett djur ska bli skadat, till exempel överkört, kan det gå bra att flytta det till skydd. Att vår lukt skrämmer bort föräldrarna är en myt, de hittar sin unge när det är lugn och ro igen. Var noga att tvätta dig efter du tagit i ett vilt djur, de kan bära på parasiter eller sjukdomar.

Fler tips och råd om djurungar:

> Råd från organisationen Katastrofhjälp – Fåglar och Vilt 

> Naturvårdsverkets råd om övergivna djurungar

Har du hittat ett skadat djur?

Vilda djur får inte hållas i fågenskap, oavsett de är skadade eller inte. Därför får du inte själv ta hem och försöka sköta eller mata ett djur. Men det finns andra bra saker du kan göra om du hittar du ett djur som är skadat:

  • Kontakta länsstyrelsen eller polisen. De vet vem i länet som har tillstånd att ta hand om skadade djur.
  • Kontakta organisationen Katastrofhjälp – Fåglar och Vilt. De är duktiga på att ta hand om skadade djur. På deras webbplats hittar du din närmaste kontaktperson.
  • Om du träffar på flera döda eller sjuka vilda djur, vill Viltsjukdomsövervakningen på Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) gärna att du rapporterar in det. Hittar du ett dött eller skadat rovdjur, rovfågel eller en sällsynt fågel ska du alltid ringa polisen. 

Bli månadsgivare

Bli månadsgivare idag och stöd kampen för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra.