Älskade ängar

21 november 2020 Lördag 10:00 - 15:30 Digitalt Gävleborg länsförbund Skog och naturvård

Tema slåtter, ängar, vägkanter och biologisk mångfald. Intressanta föredrag och erfarenhetsutbyte. 

Kostnadsfritt. Anmälan senast 18 nov via https://shorturl.at/eFIKR
Digitalt. Länk mailas till de som anmäler sig.
 

Prel program

 • 09.30 Tid att checka in och testa tekniken
 • 10.00 Presentation och introduktion
 • 10.10 Poängen med ängen , Ebba Werner nyligen utsedd till ”Årets pollinerare”                                                
 • 10.25 Blomrika vägkanter
  Ebba Werner 
 • 10.55 Paus
 • 11.00 Svampar på ängar 
  Anders Janols, NF Borlänge
 • 11.15 Dagfjärilar på ängar
  Tommy Löfgren, NF Älvkarleby
 • 11.30 Aktionsplan för biologisk mångfald - skötsel av kommunernas grönytor
  Hanna Alfredsson, Biosfärområde Voxnadalen  
 • 12.00 Lunch
 • 13.00 Rädda Bina
  Isak Isaksson, NF rikskansli
 • 13.20 Vad kan en äng i stan bidra med?   
  Marita Wallhagen, Högskolan Gävle
 • 13.40 Slåtterprojektet Gävleborg
  Denise Fahlander, NF
   Gävleborg
 • 13.55 Paus
 • 14.00 Vår slåttergemenskap
  Erling Selling, NF Nordanstig
 • 14.15 Lyckas med föryngring
  Bonnie Nilzon
  Källslättenföreningen
 • 14.30 Lupinbekämpardagen
  Tove Lönneborg, 
  Fältbiologerna
 • 14.45 Gruppdiskussion Hur kan vi främja biologisk mångfald? Vilken är Naturskyddsföreningens roll? Hur kan vi engagera fler?
 • 15.15 Sammanfattning och avslutning

Moderator: Jenny Olsson, ordförande NF Gävleborg

Varmt välkomna!