Engagera dig för den vitryggiga hackspetten

Utan ideella insatser hade inte Naturskyddsföreningens Projekt vitryggig hackspett varit möjligt! Vill du också engagera dig för den akut hotade vitryggen? Här får du veta vad du kan göra för att hjälpa arten och dess livsmiljöer.

Ideellt engagemang är nödvändigt för att hjälpa den vitryggiga hackspetten i Sverige. Insatser behövs främst i de län där arten förekommer idag eller kan förekomma i närtid: nämligen Dalsland, Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Gävleborg, Dalarna, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Om du bor på en annan plats och är intresserad av att engagera dig kan du med fördel fokusera på vitryggens livsmiljöer. 

Så kan du engagera dig för vitryggig hackspett 

Här listar vi saker du kan göra själv eller tillsammans med andra för att hjälpa vitryggen och de livsmiljöer den behöver.

Inventering av fåglar

Inventering av vitryggig hackspett sker främst under trumningssäsongen på vårvintern samt under våren. Du kan hjälpa till genom att lyssna efter vitryggens trumningar och titta efter hackmärken. Som stöd kan du använda Naturskyddsföreningens handledning med inventeringstips, bilder på typiska hackmärken och ett inventeringsprotokoll.

Kontakta gärna projektledningen innan du inventerar för samordning. Rapportera även in inventeringens resultat oavsett om fåglar hittats eller inte. 

Stödutfodring till vitryggig hackspett på vintern.

Stödutfodring på vintern

Vinterhalvåret är en kritisk period för många stannfåglar, däribland vitryggen, och stödutfodring kan bidra till att fåglarna överlever. I bästa fall stannar de sen även kvar i trakten, bildar par och får ungar. Stödutfodringen görs med späck av i första hand gris på lämpliga platser. Naturskyddsföreningen har tagit fram en handledning med tips på vad du ska tänka på.

Kontakta projektledningen om du vill vara med och stödutfodra för samordning av utfodringsplatser. 

Hitta lämpliga lövskogar

Vitryggen behöver sammanhängande gamla lövskogar med mycket död ved – miljöer som till stor del har försvunnit från Sverige. En viktig del inom projektet är att identifiera lämpliga livsmiljöer för vitryggen och att därefter arbeta för att bevara och restaurera dessa.

I vår handledning lär du dig om lämpliga skogsmiljöer för vitryggig hackspett samt om vilka skötselåtgärder som kan förbättra dem.  

Prenumerera på vårt nätverksmejl

Välkommen att prenumerera på vårt nätverksmejl där du får aktuell information från projektet cirka fyra gånger per år.

  • Prenumerera genom att fylla i formuläret:

Handledningar och rapporter om vitryggig hackspett

Rapporten Vitryggens skogar analyserar förekomsten av lövskog, grova lövträd och död ved. Utgångspunkten är den vitryggiga hackspettens habitatkrav och rapporten utgör underlag för åtgärder som kan förbättra artens framtidsutsikter i Sverige.

Naturskyddsföreningen har tidigare sammanställt forskning kring den vitryggiga hackspettens situation och de krav arten har på sin livsmiljö. Vår rapport redovisar både fakta och föreningens slutsatser, samt innehåller även en analys av möjligheterna att rädda den vitryggiga hackspetten i Sverige. 

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 2

Relaterat innehåll