Därför skapar vi hotade djur i 3D

I ett unikt samarbete med Google har Naturskyddsföreningen tagit fram 3D-djur baserade på hotade svenska arter. Vår förhoppning är att fler ska uppmärksamma, och få kunskap om djuren – och agera för bevarandet av den biologiska mångfalden. 

Trots vår tids ökade fokus på miljö- och klimatfrågor svarar nästan var tredje svensk, eller 30 procent, att de inte tror, eller vet om, att det finns djurarter i Sverige som riskerar att dö ut i vilt tillstånd inom en nära framtid. Det visar en ny svensk SIFO-undersökning på uppdrag av Google. 

Vi befinner oss mitt i en naturkris. En miljon djur- och växtarter riskerar att slås ut globalt, varav många inom de närmaste decennierna, enligt FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald. Nu sätter vi fokus på fem nordiska djurarter vars framtid är allvarligt hotad. Förhoppningsvis kan Googles 3D-djur skapa ett större intresse för dessa och andra hotade djur som riskerar att försvinna.

Isak Isaksson, expert på Naturskyddsföreningen. 

De utvalda hotade djuren är fjällräven, lodjuret, mosshumlanöstersjötumlaren och den vitryggiga hackspetten. Samtliga arter är rödlistade. Två arter – den vitryggiga hackspetten och östersjötumlaren – är akut hotade, med endast ett fåtal individer kvar. Trots att fjällräven fortfarande är starkt hotad så har stammen börjat återhämta sig tack vare olika stödåtgärder. Lodjur och mosshumla är sårbar respektive nära hotad. Statusen på de två sistnämna arterna innebär att en förändring måste ske för att dessa båda arter ska kunna reproducera sig i sin naturliga miljö. 

Googles teknik för Augmented Reality (AR) gör det möjligt för vem som helst i världen att upptäcka och uppleva djuren i verklig storlek i 3D via Google Sök i mobilen eller surfplattan. Sök efter ett av dessa djur i din mobila webbläsare (Android eller iOS) eller i Google-appen och tryck på "Visa i 3D".

Genom skärmen kan du sedan se hur djuren väcks till liv i din omgivning och komma riktigt nära, se deras rörelser och lyssna till deras läten. Fota, filma och dela vidare ditt möte med andra – så här nära kommer du aldrig i det vilda.

Detta är första gången som vi på Google gör en dedikerad satsning på AR-djur baserat på nordiska förhållanden. Det känns helt rätt att utveckla denna funktion i samarbete med Naturskyddsföreningen, för att lyfta fram både kända och okända arter som behöver hjälp för att överleva i Sverige även utanför den virtuella världen.  

Andrea Lewis Åkerman, kommunikationsansvarig på Google.

Här på sajten kan du lära dig mer om respektive art, läsa om vilka hot som finns mot dem och vad som behöver göras för att skydda dem. Du hittar även information om vad du själv kan göra för att bidra till deras fortsatta överlevnad. 

Ett lodjur med sin lodjursunge.

Ge en gåva till vårt artbevarande arbete

Med din gåva kan vi fortsätta arbetet för att skydda våra hotade arter i Sverige.

Ge en gåva
Gillas av 2

Relaterat innehåll