Det här kan du göra för att få haven att må bättre

Känner du dig maktlös då du hör larmrapporter om miljötillståndet i havet? Det är du inte! Det finns massor av saker du kan göra för att inte bidra till exempelvis ohållbart fiske eller övergödning. Här har vi samlat några tips.

Alltför hårt fiske som utarmar våra hav och bottentrålning som förstör våra havsbottnar, räkodlingar som fördärvar kustmiljön, olje- och mineralutvinning till havs – det är lätt att känna sig maktlös inför allt som skadar våra hav. Men det finns faktiskt mycket du som konsument kan göra för att påverka! 

Här är några av alla saker du kan göra för att vara med och ta ansvar för att våra hav ska må bra: 

Problemet: ohållbart fiske 

Havets allra största utmaning är att vi fiskar för mycket. Idag beräknas 34 procent av världens fiskbestånd vara överfiskade och 60 procent vara maximalt fiskade. Oreglerat och illegalt fiske bidrar också till överfisket. Mycket fiske sker med destruktiva metoder som bottentrålning som förstör stora delar av havsbotten och de djursamhällen som lever där. Därutöver fångas också en hel del fiskar och andra djur som det inte är meningen att man ska fånga, så kallad bifångst, vilket kan ha en negativ effekt på andra arter än den fisk man är ute efter.  

Det här kan du göra åt det: 

 • Om du vill äta vildfångad fisk, välj KRAV- eller MSC-märkt. Då kan du vara säker på att fisken kommer från ett livskraftigt fiskbestånd. Kika dessutom gärna i vår fisklista – där listar vi de bästa och sämsta valen. 
 • Som konsument är det svårt att undvika bottentrålad fisk eftersom den inte märks ”bottentrålad” utan bara ”trålad”. Tyvärr gäller det även MSC-märkt fisk. Fråga därför gärna i butiken och restaurangen efter fisk och skaldjur som fiskats med skonsamma metoder som bur, krok och nät. 

Undvik alla odlade tropiska jätteräkor – oavsett om de är certifierade eller ej. Priset för räkodlingen i tropikerna är högt. Jätteräkor odlas i stora bassänger i tropikerna. För att göra plats för bassängerna skövlas livsviktig mangrove, vilket leder till att fiskar, skaldjur och andra djur som lever i mangroveskogen dör. Odlingarna påverkar även lokalbefolkningen som berövas försörjningsmöjligheter.  

Problemet: Övergödning 

Övergödning är ett av de allvarligaste miljöproblemen i Östersjön sedan lång tid tillbaka. Även på Västkusten finns många övergödda havsområden. Problemet är att näringsämnen i överflöd läcker från jordbruksmark och VA-sektorn. Mycket görs för att stoppa övergödningen och tillförseln av näring minskar, men fortfarande är halterna av näringsämnen alldeles för höga på många ställen.

Det här kan du göra åt det: 

 • Om du har enskilt avlopp är det viktigt att ha koll på att reningen fungerar som det ska. En gammal dåligt fungerande reningsanläggning kan effektiviseras på olika sätt – läs mer om detta här. 
 • Genom att köpa ekologiskavaror bidrar du till slutna kretslopp och minskat avvändande av handelsgödsel. 

Problemet: Klimatförändringar 

Havet har en under en lång tid agerat som en buffert mot klimatförändringarna. Det har tagit upp stora mängder av den koldioxid som vi människor släppt ut genom vår förbränning av fossila bränslen och dessutom absorberat väldigt mycket av den överskottsvärme som utsläppen av växthusgaser har lett till1.  

Det här leder till att haven blir varmare, surare och att havsnivån stiger. Detta påverkar livet i haven. Till exempel drabbas världens korallrev av allt mer massblekningar, som är en konsekvens av varmare vatten. Djur och växter som behöver kalk till skal och skelett, som koraller, sjöstjärnor och skaldjur, får svårare att utvecklas och överleva när haven blir surare. Men det påverkar också oss människor genom att havsnivån stiger och extrema väderförhållanden blir allt vanligare.  

Det svenska strandskyddet bidrar till att öka vår motståndskraft mot klimatförändringar. Oexploaterade stränder fungerar som buffertzoner som bland annat dämpar och jämnar ut häftiga flöden. Dessutom kan strandzonens undervattensängar motverka klimatförändringar genom att de fungerar som en viktig kolsänka. 

Det här kan du göra åt det: 

 • Åk kollektivt, samåk, gå och cykla – på så vis minskar du dina koldioxidutsläpp. 
 • Välj klimatsmart mat – frossa i grönt och välj eko. 
 • Skippa flyget! 
 • Se över din konsumtion. Minska inköp av nya prylar och kläder, byt i stället med andra eller köp begagnat. 
 • Välj el som är märkt med Bra Miljöval
 • Flytta dina pengar! Se över dina besparingar och kräv att banken placerar dem fossilfritt och hållbart.  
 • Påverka din politiker! Klimatförändringarna är ett strukturellt samhällsproblem och våra politiker behöver agera.  

Problemet: Plast som förorenar 

Ungefär åtta miljoner ton plast hamnar varje år i våra hav. Hälften av plasten sjunker till botten. Det är ofta svårt för naturen att bryta ner plasten. Några av de största källorna till plastskräp i havet är förpackningar, fimpar, fiskeutrustning, gummipartiklar från däck, och mikroplaster som till exempel lossnar när vi tvättar syntetiska textilier, som kläder av fleece, akryl och polyester. Många mikroplaster rinner genom reningsverken och ut i haven, där de äts upp av djur som tror att de är mat. 

Det här kan du göra åt det: 

 • Plocka upp efter dig! Majoriteten av skräpet i haven har slängts på land. 
 • Återvinn plastförpackningar! Att göra nya plastgrejer av gammal plast är både klimatsmart och kan minska skräpet i våra hav. 
 • Tvätta lagom ofta! I stället för att tvätta kan du ibland vädra kläderna och ta bort enstaka fläckar med våt trasa. Fyll tvättmaskinen ordentligt och skippa sköljmedlet så lossnar färre mikroplaster. 
 • Köp begagnade kläder! De fyra första tvättarna av ett nytt plagg är värst när det gäller mikroplaster som lossnar. Därför är det mycket bättre att köpa begagnade kläder än nya. 
 • Byt ut slitna tampar på båten! Mikroplast lossnar från slitna tampar. Satsa gärna på tampar av hampa eller bomull, och återvinn de gamla tamparna. 

Problemet: Exploatering av kusten 

Vid kusterna finns många platser som är attraktiva för båt- och friluftsliv.  Skyddade grunda vikar passar jättebra för småbåtshamnar och bryggor. Samtidigt hör dessa områden till våra mest värdefulla och produktiva vattenmiljöer - men också till de allra känsligaste. Exploateringen av kusten leder till att undervattensängarna trängts tillbaka. Många av ekosystemen som finns på grunda mjukbottnar klassas idag som hotade. 

Det här kan du göra åt det: 

 • Stå upp för ett starkt strandskydd – bevaka att strandskyddsreglerna följs i din kommun. 
 • Idka båtliv med hänsyn till havets ekosystem – använd miljövänligt bränsle (eller skaffa elmotor), skrubba bort påväxt istället för att använda båtbottenfärg, undvik att ankra i känsliga undervattensängar och kör försiktigt – höga hastigheter leder till mer svall, utsläpp och buller.

Fler saker som du kan göra: 

 • Återvinn och lämna in gamla läkemedel på ditt apotek. Läs mer om varför det är viktigt
 • Bli medlem i Naturskyddsföreningen! Vi jobbar varje dag med att skydda haven, bland annat genom att se till att fler och bättre marina skyddade områden bildas, jobba för att stoppa överfisket och främja skonsamma fiskemetoder, bekämpa klimatförändringar, och förse beslutsfattare med information så att de ska kunna fatta bättre beslut. Tillsammans kan vi göra skillnad!  
Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterat innehåll