EU och miljögifterna

Det finns tusentals olika kemikalier runt omkring oss i vår vardag. De flesta är inte farliga, utan är tvärtom nödvändiga för vårt moderna samhälle. Men tyvärr används alltför många kemikalier som kan orsaka skador på människors hälsa eller miljön. Här kan EU spela en stor roll genom att förbjuda de värsta kemikalierna och minska den totala mängden kemikalier vi har omkring oss.

Alltför många och olika kemikalier påverkar både miljön och vår hälsa negativt. Till exempel har kemikalier från brandskum visat sig kunna leda till cancer och många andra hälsoskador. Och så kallade mjukgörare i plaster, kemikalier som ska göra plasten mjuk, kan störa hormonsystemet. Sedan finns det vissa bekämpningsmedel som skadar både bin och hjärnans utveckling hos barn.

Kemikalier i vår vardag

Kemikalier finns överallt i vår vardag. Därför görs det kontroller av olika produkter för att de inte ska innehålla ämnen som kan vara skadliga för oss eller för miljön. Exempel på produkter som ofta kontrolleras, eftersom vi använder dem så mycket, är:

  • Leksaker
  • Djurleksaker
  • Köksredskap
  • Textilier
  • Matförpackningar
  • Rengöringsmedel
  • Konstgräs

Så arbetar EU med farliga kemikalier

Nästan all lagstiftning om kemikalier bestäms på EU-nivå. Det är EU som förbjuder eller begränsar kemikalier och bestämmer i vilken användning de får förekomma.

Det finns också lagstiftning som är specifik för vissa grupper av produkter. Det kan handla om användning av bekämpningsmedel eller hur mycket och vilka kemikalier som får förekomma i exempelvis leksaker, smink, hudvård eller matförpackningar.

För att en produkt ska få säljas på den europeiska marknaden måste den uppfylla alla krav på till exempel säkerhet, tillåtna eller otillåtna halter av vissa ämnen och att den inte utgör en fara för vår hälsa eller miljön. Eftersom kraven inom EU är så höga är det faktiskt bättre att köpa varor i Sverige eller i ett annat EU-land om du vill undvika de värsta kemikalierna.

EU sätter också en nivå för hur mycket av farliga kemikalier som får finnas i dricksvatten, avloppsvatten och olika matgrupper. Så EU har otroligt stor betydelse för hur vi ska minska farliga kemikalier runt omkring oss – i Sverige och hela EU i stort.

Vad har EU gjort för att skydda oss mot farliga ämnen?

Det tydligaste exemplet på när EU tagit ställning mot skadliga kemikalier är att unionen lyckades enas om och antog den så kallade REACH-förordningen (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals, REACH), en av världens starkaste kemikalielagstiftningar. Förordningen innehåller regler om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. Den innehåller också krav på de företag som använder kemikalier och regler om information som de måste ge till kunder och konsumenter. För att få släppa ut kemiska produkter och varor på den europeiska marknaden måste företag följa dessa regler.

Förbud mot PFAS

EU har lagt ett förslag för att förbjuda PFAS, en grupp kemikalier som också kallas “superkemikalier” och “evighetskemikalier”. De har använts sedan 1950-talet och är otroligt långlivade i miljön (därav namnet evighetskemikalier). De stöter bort både smuts och vatten och används därför i till exempel brandskum, friluftskläder, skidvalla, kosmetika och många andra saker. Forskning har visat att de här kemikalierna är mycket problematiska. De farligaste har visat sig orsaka skador på levern, sköldkörtelhormoner, immunförsvaret, öka blodfetter och kan leda till njur- och testikelcancer. Eftersom vi har använt PFAS så mycket och så länge och de inte bryts ner så hittar vi dem i dricksvatten, maten vi äter och till och med i blodet på i stort sett alla oss människor.

Hittills har EU mest lagstiftat om en kemikalie i taget, men just PFAS är så problematiska och så många (över 10 000 olika sorter) att EU insåg att det var bättre att reglera hela gruppen på en gång. Därför gick fem medlemsstater ihop, däribland Sverige, och lade fram ett förslag 2023 om att förbjuda hela gruppen av PFAS inom EU. Förslaget ska nu gå igenom EU:s olika instanser, en process som kan ta flera år. Därför att det viktigt att vi har ett EU-parlament som inte stoppar förbudet innan det blir verklighet.

Ett försök att minska användningen av bekämpningsmedel

Ett annat exempel på när EU försökt begränsa skadliga kemikalier är den nuvarande EU-kommissionens förslag om att halvera användningen av kemiska bekämpningsmedel i jordbruket.

Det här väckte starka reaktioner och motarbetades av både kemikalieindustrin och flera medlemsländer, inklusive Sverige. Förslaget röstades ner i EU-parlamentet och drogs sedan tillbaka av EU-kommissionen.

Det här är ett exempel på när EU-parlamentet varken tänkte klokt eller långsiktigt. Just därför är det viktigt att vi som bryr oss om att minska skadliga kemikalier också röstar i EU-valet och skickar representanter som är klokare och inser att den här typen av lagstiftningen är nödvändig för både oss människor och för naturen.

Det kan kännas som att EU:s regelverk och processer är långt bort från oss, men det är faktiskt dessa regler och processer som avgör vad som är tillåtet att använda och vad som sprids till oss och till vår natur. Eftersom Sverige är en del av EU, är vi är med och bestämmer om vad som ska vara tillåtet eller förbjudet. Exemplet om PFAS visar just det. Sverige drev på för ett förbud som kommer ge otrolig effekt i alla EU:s länder, alltifrån södra Grekland och Spanien till en liten, svensk by.

Vad kan jag göra?

Att du använder din röst i EU-valet den 9 juni är något av det viktigaste du kan göra! Det är extra viktigt nu, då fler medlemsländer röstar ned förslag som ska skydda oss från skadliga kemikalier.

Det står och väger nu. Ska EU fortsätta att arbeta för en stark klimat- och miljöpolitik? Eller ska vi låta miljöfientliga krafter ta över? Använd din röst. Det har aldrig varit viktigare.

Naturskyddsföreningens initiativ mot farliga kemikalier 

Naturskyddsföreningen har under många år tagit aktiv ställning mot skadliga kemikalier i samhället.

Operation: Giftfri förskola

Operation: Rädda bina

Vilket klimat vill du ha i EU?

Vi har granskat hur de svenska EU-parlamentarikerna röstat och engagerat sig i miljöfrågorna.

Valguide för klimat och natur!
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll