Nu växlar vi upp med ny medlemsavgift

Naturskyddsföreningen är en medlemsorganisation som med ca 200 000 medlemmar har kraft att förändra. Våra viktigaste inkomster är medlemsavgifter och gåvor från privatpersoner som ger oss möjlighet att agera oberoende för naturen, miljön, och klimatet. Tack för att du är medlem!

På riksstämman i maj 2021 behandlades ett förslag om ny medlemsavgift från och med 2022. Förslaget presenterades av riksstyrelsen efter diskussioner i föreningen och med bakgrund av att medlemsavgifterna inte höjts sedan 2006. Innan förslaget lades fram utreddes medlemmarnas åsikter om en eventuell höjning. Där kom det fram att 82 % av medlemmarna anser att en höjning är rimlig, 13 % svarade vet ej och enbart 6 % ansåg att en höjd avgift inte är rimlig. Förslaget röstades igenom av riksstämman.  

Här är de nya medlemsavgifterna som börjar gälla den 1 januari 2022:

Ordinarie medlemskap

Ny medlemsavgift: 30 kr/månad 360 kr/år  Tidigare medlemsavgift: 24 kr/månad 295 kr/år 

Familjemedlemskap

Ny medlemsavgift: 35 kr/månad 420 kr/år  Tidigare medlemsavgift: 30 kr/månad 365 kr/år 

Ungdomsmedlemskap

Ny medlemsavgift: 16 kr/månad 195 kr/år Tidigare medlemsavgift: 16 kr/månad 195 kr/år

Medlemmar behöver inte göra något själva. Medlemmar vars medlemsavgift dras via autogiro får sitt belopp justerat automatiskt från om med dragningen i januari. De medlemmar som betalar sitt medlemskap årligen via plusgiro får ett justerat belopp på sin nästa faktura (från och med december 2021). 

Ditt medlemskap är viktigt!

Aldrig tidigare har Naturskyddsföreningens frågor varit så viktiga, inte minst med ett stundande valår. Ju fler medlemmar vi är desto större kraft har vi att förändra! I och med den nya medlemsavgiften, gör varje enskild medlem ännu större skillnad i arbetet för natur och miljö. Några kronor extra från dig och andra medlemmar kan innebära flera miljoner kronor i ökade medel för att kunna växla upp föreningens arbete ytterligare och stärka det lokala engagemanget. 

Har du frågor?

Kontakta gärna vår medlems- och givarservice på medlem@naturskyddsforeningen.se eller 08-702 65 77. 

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 4

Relaterade inlägg