Slutreplik: Naturskyddsföreningen är politiskt obundet

I en replik anklagar Tomas Brandberg (SD) Naturskyddsföreningen för att vara ett propagandaorgan. Det är ett uttalande som helt saknar grund och som i sig är ett propagandistiskt försök att styra bort fokus från SD:s bristfälliga klimat- och miljöpolitik. Det skriver Naturskyddsföreningen i en slutreplik i Borås Tidning.

Naturskyddsföreningen är en medlemsförening som arbetar i naturens intresse. Våra ställningstaganden och politiska förslag grundar sig i vad forskningen säger behövs för att tackla klimat- och naturkrisen. Att vi är politiskt obundna innebär inte att vi är opolitiska. Politiken spelar en avgörande roll för att värna naturen och våra valgranskningar visar hur väl riksdagspartiernas politik svarar mot de akuta utmaningar som finns.

I våra granskningar får SD bottenbetyg. Med tanke på att SD är det enda riksdagsparti som anser att Sverige inte ska leva upp till klimatmålen kan väl Brandberg knappast ha förväntat sig något annat utfall. SD säger dessutom nej till 21 av Naturskyddsföreningens 22 förslag som skulle stärka Sveriges klimat- och miljöarbete.

Brandberg far också med en hel del osanningar. Till exempel stämmer det inte att Naturskyddsföreningen aldrig kritiserar vindkraftens miljöpåverkan. Om platsen i fråga har höga naturvärden anser Naturskyddsföreningen inte att en vindkraftsetablering är lämpligt. Det som däremot går att konstatera är att det finns utmärkta förutsättningar att bygga ut vindkraften på många platser i vårt avlånga och blåsiga land, utan att det behöver få en kraftig miljöpåverkan.

Vindkraften är dessutom konkurrenskraftig. Marknaden vill investera i det och det går att bygga ut vindkraften snabbt. Samma sak går inte att säga om kärnkraften. Att satsa på kärnkraft är som omvänd krispolitik och slöseri med skattemedel. Det tar lång tid att bygga, avfallet är extremt miljöfarligt och det är betydlig dyrare än vindkraft.

Brandberg lyfter även Naturskyddsföreningens finansiering. En mycket stor del av föreningens finansiering kommer från medlemsavgifter och gåvor. Det kompletteras med bland annat statliga bidrag, som även många andra organisationer inom civilsamhället får ta del av.

En Sifoundersökning visar att det finns ett brett stöd för en tuffare klimat- och miljöpolitik bland väljare i alla läger. I vissa frågor gäller det även en stor del av SD:s sympatisörer. Till exempel anser en överväldigande majoritet att skogsbruket ska vara hållbart. Det bör Brandberg ha i åtanke nästa gång han skriver om skogen, utsläppen och allt däremellan. För inte en politik som går emot folkets vilja.

Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen
Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 5

Relaterat innehåll