”Jag vaktar mangroveplantorna med mitt liv”

Världens mangroveskogar är starkt hotade och i östra Afrika är över hälften av mangroven redan borta. Men i södra Kenya bryter man trenden. Här hjälper vår samarbetsorganisation CANCO lokalbefolkningen att återplantera mangrove. 

Mangrovebladen glänser i solen, och plantorna tar sig bra. Mzee Kassim Nassoro är stolt. Byns gemensamma ansträngningar att återplantera mangroven ger fina resultat. 

– Jag vaktar de här mangroveplantorna med mitt liv, så viktiga är de för oss i byn. Det är därför jag har fått smeknamnet Mr Mangrove, berättar Mzee Kassim Nassoro från Mwanzaro i södra Kenya. 

Mangrove – ett av våra viktigaste ekosystem 

I byn Mwanzaro i södra Kenya har avverkningen av mangrove för bland annat timmer och träkolstillverkning, hotellbyggen och annan infrastruktur, varit stor. För att stoppa denna negativa utveckling har lokalbefolkningen, med stöd av CANCO, initierat egna återplanteringsprojekt. Hittills har tusentals mangroveplantor planterats. Men att återställa mangrove är tidskrävande och utmanande. De första månaderna är mest kritiska och plantorna måste övervakas noga för att förhindra att de betas ner av djur eller blir bortspolade av tidvattnet. Lokalbefolknings ansträngningar har dock gett resultat, såsom att biomassan av vissa krabb- och fiskarter har ökat, liksom tillgången till medicinalväxter.  

Mangroven ger också ett bättre fiske ute till havs, eftersom den fungerar som barnkammare för många fiskarter. Den skyddade och rika miljön mellan mangroverötterna är en bra miljö för fiskyngel att växa upp i. När de har blivit större ger de sig vidare ut i havet. Att skydda och återställa mangroven gynnar därför både det direkta området och områden längre ut från kusten. Förutom att hysa en rik biologisk mångfald skyddar mangroven kusten från stormar och flodvågor och är viktiga för att mildra klimatförändringar. Mangroven hyser också viktiga kulturella och spirituella värden.  

Med sina många funktioner är mangroven därför ett av våra viktigaste ekosystem för en frisk havsmiljö och för samhället i stort. Det är därför viktigt att både skydda återstående mangroveområden och återställa redan förstörda områden.  

För att lyckas med detta är lokalbefolkningens involvering och traditionella kunskap avgörande. Återplanteringsprojekten har stärkt samarbetet i byar och ökat deltagandet av kvinnor i bevarande och förvaltningsarbete. Naturskyddsföreningens samarbetsorganisation CANCO stödjer dessa grupper genom att anordna workshops och kunskapshöjande aktiviteter, organisera och mobilisera, och genom att bedriva politiskt påverkansarbete för hållbara kuster och hav.   

Lär dig mer om mangroven och varför vi vill skydda den: 

Så kan du skydda mangroven! 

Skippa jätteräkor! Undvik att köpa jätteräkor odlade i tropikerna. Om du ändå vill äta skaldjur rekommenderar vi att du istället satsar på burfångad havskräfta och odlade/handplockade kungskrabbor, ostron, musslor eller pilgrimsmusslor. 

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll