CFFA – vikten av att tala med en enad röst

I Västafrikas vatten sinar fisken på grund av hårt fisketryck, exploatering och klimatförändringar. De som drabbas hårdast är den småskaliga fiskerinäringen och människor med få eller inga andra försörjningsmöjligheter. Organisationen CFFA belyser och informerar om situationen. 

Vattnen utanför Västafrika var tidigare rika på fisk och gav lokalbefolkningen längs kusten en trygg försörjning. Idag menar FN:s livsmedelsorganisation, FAO, att samtliga västafrikanska fiskevatten är överexploaterade – kustfisket har minskat med hälften bara under de senaste 30 åren. Ett återkommande problem är att många utländska båtar, däribland europeiska, inte rapporterar den fisk de tar upp samt att de fiskar i zoner närmast kusten som är reserverade för lokala småskaliga fiskare. Det drabbar människorna som bor längs kusten hårt. 

Kopplingen mellan Västafrika och EU – genom så kallade partnerskapsavtal – var startskottet till uppstarten av den Brysselbaserade organisationen CFFA (Coalition for Fair Fisheries Arrangements). Det huvudsakliga målet för CFFA är att belysa problem, informera och påverka relationer mellan EU och länder utanför EU. Deras huvudsakliga fokus är fiskefrågor och angränsande frågor som påverkar kustsamhällen i tredje land. Genom att skapa utrymme för såväl män, kvinnor som unga att göra sina röster hörda i frågor som rör fiskesamhällena, ökar möjligheterna att framgångsrikt påverka beslutsprocesser bortom lokal och nationell nivå.  

CFFA har ett stort fokus på just Västafrika, men arbetet för en hållbar, rättvis och transparent miljö och fiskepolitik och som tar hänsyn till det småskaliga fisket i låginkomstländer pågår även i Nord och Östafrika. CFFA är, liksom Naturskyddsföreningen, också exekutiv medlem i EU:s rådgivande organ för fiskefrågor (LDAC). CFFA arbetar nära Naturskyddsföreningens samarbetspartner CAOPA, liksom det afrikanska journalistnätverket Rejopra.  

CFFA grundades 1992 och samarbetar med Naturskyddsföreningen sedan 2007. 

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll