Föreningens checklista för klimat och biologisk mångfald

Vi är många i Sverige som är engagerade i föreningar av olika slag – från fackförbund till församlingar och intresseorganisationer. Här finns stor potential att vara med och driva samhällsomställningen framåt. Därför har vi på Naturskyddsföreningen tagit fram 10 åtgärder som tillsammans gör skillnad för klimatet och den biologiska mångfalden. 

Som privatperson är du med i ett stort antal olika sammanhang – från idrottsföreningar, bostadsrättsföreningar, skolor och arbetsplatser till att handla i matbutiker. Alla dessa aktörer behöver göra sitt för att bli mer hållbara och driva den nödvändiga samhällsomställningen framåt.  

Checklista för föreningar: 

Vi satsar på vego och eko 

Vid träffar, evenemang, fika och måltider bjuder vi på ekologiskt och vegetariskt, eftersom kött- och mejeriproduktion leder till stora utsläpp av växthusgaser. Om kött ska serveras väljer vi svenskt naturbeteskött, så att den biologiska mångfalden i våra hagmarker gynnas. Vi jobbar för minskat matsvinn; det svinn som ändå blir sorteras för biogasproduktion. 

Vi reser klimatsmart 

Vi uppmuntrar till samåkning och resande med kollektivtrafik i så stor utsträckning som möjligt. Vi bestämmer utflyktsmål och bokar möteslokaler på platser och tider som är lätt att ta sig till med kollektivtrafik. Vi har en klimatvänlig resepolicy, med kollektivtrafik och tåg som norm. Vi utnyttjar tekniken för att hålla möten och konferenser på distans. 

Vi gör miljösmarta inköp 

Begagnade kläder, utrustning och möbler är både billigare och bättre för miljön. Om vi köper nytt letar vi efter miljömärkningar, till exempel Svanen och TCO-Development. Om vi anordnar lotterier eller delar ut priser, väljer vi upplevelser, hemgjorda eller begagnade prylar eller gåvobevis till välgörenhet hellre än nya produkter. 

Vi sopsorterar 

Det måste vara lätt att återvinna så vi ser till att det finns goda möjligheter till sopsortering och att det är tydligt vad som ska slängas var. 

Vi delar och byter 

Vi underlättar för medlemmar att byta kläder och utrustning med varandra eller sälja vidare genom mejllistor, Facebookgrupper, anslagstavlor eller fysiska TA-GE-skåp. Vi köper in funktionärskläder som föreningen kan låna ut istället för att alla ska köpa egna. Vi satsar på kläder som innehåller återvunna material. Vi skippar specifik information på plaggen så de håller över tid. Till exempel kan en idrottsförening skaffa matchställ i olika storlekar, så slipper varje spelare köpa eget. 

Vi energieffektiviserar och använder miljömärkt el 

Belysning, varmvatten och uppvärmning av föreningslokaler som exempelvis idrottshallar förbrukar mycket el. Vi ser till att elen kommer från förnybara källor och vi använder så lite el som möjligt. Vi väljer el som är märkt med Bra Miljöval, eftersom märkningen också tar hänsyn till växt- och djurliv vid elproduktionen. Vi undersöker om det är möjligt att installera solceller på taket. Att investera i solceller gör att föreningen får tillgång till både billigare och grönare el. Dessutom kan överskott säljas till elbolag, vilket kan ge lägre kostnader. 

Vi utbildar om hållbarhet 

Föreningens hållbarhetsarbete förankras bättre och blir vassare när medlemmarna utbildas i miljö och hållbarhet. Kanske kan vi bjuda in föreläsare eller gå en kurs tillsammans? Ett tips är att utföra en gemensam naturvårdsinsats eftersom det är roligt och skapar samhörighet. 

Vi är rädda om naturen 

Många föreningar har aktiviteter i skog och mark och allemansrätten är en förutsättning för att det ska fungera. Vi ser till att vi är varsamma i naturen, städar undan efter oss och vi håller inte evenemang i naturreservat eller vattenskyddsområden. Vi använder också rengöringsprodukter, tvättmedel och tvål som är märkta med Bra Miljöval eller Svanen för att förhindra skadliga utsläpp i naturen. Vi tvättar alla klädesplagg med syntetmaterial, som polyester och fleece, i speciella tvättpåsar för att de inte ska släppa ut mikroplaster. 

Vi har en miljöpolicy 

I miljöpolicyn sätts mål för vad som ska genomföras, med en beskrivning av hur målen ska uppnås. Med hjälp av framtagna indikatorer mäter vi våra framsteg och ger vårt hållbarhetsarbete en riktning vilket gör det lättare att mäta resultaten. 

Vi har tagit ställning för klimatet och den biologiska mångfalden 

Vi tar ställning för klimatet och den biologiska mångfalden, till exempel på vår webbsida, i utskick till våra medlemmar och i debattartiklar. Även om hoten mot klimat och biologisk mångfald inte är vår huvudsakliga verksamhets-fråga, så är det jordens ödesfråga och berör alla. Att vi som organisation går ut med tips, inspiration, ställningstaganden eller krav kan få stor uppmärksamhet och hjälpa till att ge frågorna tyngd. 

För dig som vill läsa mer: 

  • Hållbara idrottsevenemang är en sida skapad av Riksidrottsförbundet som listar 47 aspekter av hållbar utveckling och ett stort antal tips och råd kring hur ni som idrottsförening kan hålla i hållbara idrottsevenemang. Läs mer här. 
  • Satsa på solenergi! Naturskyddsföreningen har massor av tips och information på webben om att använda sig av solenergi och sätta upp solceller. Läs mer här.
  • Engagera er i projektet Viva vatten som ger dig och din förening konkreta förslag på åtgärder i sjö, hav och rinnande vatten. Läs mer här.
  • På konstgräsplaner används granulat som till exempel kan komma från återvunna bildäck. Granulaten räknas som mikroplatser och man tror att en stor mängd sprids i naturen varje år. Naturvårdsverket har sammanställt en vägledning till de som ska anlägga eller underhåller en plan där granulat används. Läs mer här. 

Hela Sverige ställer om 

Naturskyddsföreningen har tagit fram ett antal checklistor med förslag på viktiga, konkreta åtgärder som olika samhällsaktörer kan bidra med. Vi har dessutom sammanställt en guide över hur du som medborgare kan påverka din kommun att ställa om. 

Tillsammans kan vi ställa om Sverige!

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll