Visioner för framtiden

För att bromsa uppvärmningen av klimatet och förlusten av biologisk mångfald måste vi ställa om till ett hållbart samhälle. Det är nästan alla överens om. Men vad betyder det i praktiken? Här tillåter vi oss att drömma fritt och målar upp Naturskyddsföreningens visioner för en hållbar framtid.

I framtiden har alla har någonstans att bo, kan äta sig mätta på näringsrik mat, dricka rent vatten och hålla sig lagom varma. Alla har möjlighet till ett hälsosamt och meningsfullt liv. Vi tar inte ut mer av jordens resurser än vad jorden hinner återskapa och resurserna fördelas rättvist mellan människor i olika länder, inom varje land, mellan kön och mellan generationer.

Vi har bromsat klimatförändringarna i tid för att undvika de värsta konsekvenserna. Friska ekosystem med rik biologisk mångfald möjliggör en hållbar produktion av varor och tjänster till våra samhällen. Stora områden, på land och i vatten, skyddas från exploatering, och människor lever nu sina liv i harmoni med naturen.  

Framtidens mat

Vi lever nu i en värld med en tryggad matförsörjning, ett stabilt klimat och en rik biologisk mångfald. Surret av bin och andra pollinatörer är högt och ljudligt. Det här är vår vision för framtidens mat.

En fossilfri värld

Tack vare att samhällen över hela världen har ställt om i grunden har vi lyckats vända trenden med ökad global uppvärmning. Därmed har vi undvikit de värsta klimatrelaterade effekterna. Det här är vår vision för en fossilfri värld.

Levande skogar

Tack vare ett målmedvetet arbete har vi nu en rik biologisk mångfald och stora kolförråd i skog och mark. Det finns en mångfald av verksamheter som nyttjar skogen på ett hållbart sätt. Detta skapar sysselsättning i hela landet, samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. Det här är vår vision för levande skogar.

Hela Sverige ställer om

Tillsammans kan vi bromsa klimatförändringarna och stoppa massutrotningen av arter.
Vi kan ställa om Sverige! Vem du än är och vad du än gör – kan DU vara en del av lösningen.