Hela Sverige ställer om

Vi är många – och vi blir allt fler – som förstår att vi måste agera på riktigt.
Tillsammans kan vi bromsa klimatförändringarna och stoppa massutrotningen av arter.
Vi kan ställa om Sverige! Vem du än är och vad du än gör – kan DU vara en del av lösningen.

 
 
 

Vad vill du göra?

 
 
 

Arbetsgivare är en stor grupp med olika förutsättningar. Men alla arbetsplatser kan göra betydligt mer för att delta i samhällsomställningen.

Din förening, från fackförbund till församlingar och intresseorganisationer, kan gör stor skillnad. Här hittar du 10 åtgärder för klimatet och den biologiska mångfalden.

Inte bara byggandet av hus och lägenheter måste bli mer hållbart och effektivt. Din bostadsrättsförening eller hyresvärd kan också vara en del av omställningen.

Så kan du – själv eller tillsammans med andra – påverka din kommun att fatta beslut som minskar utsläppen av växthusgaser och gynnar den biologiska mångfalden där du bor.

Vi behöver alla göra vad vi kan för att driva på omställningen till ett klimatvänligt samhälle. Alla kan inte göra allt. Men alla kan göra något.

Vill du och din krets veta mer om hur ni kan vara med och fossilbefria Sverige? Var med och diskutera och fördjupa din kunskap om vad omställningen egentligen innebär.

På lokal nivå spelar kommunens arbete en avgörande roll. Här får du förslag på vad din kommun kan arbeta med – allt ifrån fossilfri kommun till hållbar mat och skydd av natur.

Med en dator i knät, tillbakalutad i soffan kan du faktiskt påverka stort. Vi har nybörjarguiden med exempel för dig som vill agera för klimatet och biologisk mångfald på nätet.

Trots att vi är många som oroar oss för klimatförändringarna kan det vara känsligt att prata om klimatet. Här ger klimatpsykologen sina bästa tips för hur du ska nå fram med dina budskap!

Biologisk mångfald och klimatet

Arter dör i en allt snabbare takt och vi befinner oss i vad som brukar kallas jordens sjätte massutdöende. Samtidigt fortsätter den globala medeltemperaturen att öka.

De här två kriserna hänger tätt ihop. Klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för människor, djur och hela ekosystem. En minskad biologisk mångfald förvärrar dessutom effekterna av klimatförändringarna. Det går alltså inte att lösa den ena krisen utan att ta hänsyn till den andra – men sambanden är komplexa.

Läs mer: Så hänger klimat och biologisk mångfald ihop

 
 

Lösningarna

Tänk dig femtio år framåt i tiden… Om vi har ställt om, är de värsta klimatförändringarna bromsade och massutrotningen av arter har upphört. Stora områden på land och i vatten skyddas från exploatering och gör det möjligt för oss människor att leva sida vid sida med resten av planetens invånare. Vi är rädda om jordens resurser och tar inte ut mer än vad planeten klarar av, och vi fördelar resurserna rättvist mellan människor i olika länder och mellan generationer.

När vi har ställt om finns det framtidshopp. Då är massflykt undan klimatförändringar och krig över krympande naturresurser inte vår vardag. Då kan våra barn och barnbarn äta sig mätta på god och näringsrik mat, dricka rent vatten, resa, drömma, älska och få egna barn i en förhållandevis trygg och stabil värld.

För att göra denna framtid möjlig behöver vi hjälpas åt. Vi behöver ställa om till en värld där människor kan leva hållbart. En framtid där utsläppen har minskat i tid och livsnödvändiga ekosystem räddats. Utmaningen är enorm. Men vi klarar det om vi jobbar tillsammans.

Jag är med! Vad kan jag göra?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Våra visioner för framtiden

 
 
 
 

Vi lever nu i en värld med en tryggad matförsörjning, ett stabilt klimat och en rik biologisk mångfald. Surret av bin och andra pollinatörer är högt och ljudligt.

Tack vare att samhällen över hela världen har ställt om i grunden har vi lyckats vända trenden med ökad global uppvärmning. Därmed har vi undvikit de värsta klimatrelaterade effekterna.

Tack vare ett målmedvetet arbete har vi nu en rik biologisk mångfald och stora kolförråd i skog och mark. Det finns en mångfald av verksamheter som nyttjar skogen på ett hållbart sätt.

Politisk handling nu

Tiden för små stegvisa förändringar är förbi. För att klara de enorma utmaningar vi står inför krävs det genomgripande förändringar i alla delar av samhället i en takt och omfattning som aldrig tidigare skådats. Det kräver kraftsamling, mod och beslutsamhet – inte minst av våra politiker. 

Från och med nu behöver politikens överordnade fokus vara långsiktig ekologisk och social hållbarhet. Krisen för klimatet och krisen för den biologiska mångfalden hänger ihop – de är två ödesfrågor som måste lösas tillsammans. Och de behöver lösas NU. Samtidigt behöver omställningen ske på ett rättvist sätt. Alla människor, grupper och landsdelar måste ges möjlighet att vara med. Människor ska kunna bo och verka i hela landet när hela Sverige ställer om.

Sverige är ett av de länder i världen som påverkar klimatet mest per person. Vår ohållbara konsumtion av prylar, mat och kläder leder till att arter utrotas i skrämmande hög takt. Samtidigt har Sverige ovanligt goda förutsättningar att ställa om. Runt om i världen kämpar människor just nu för samma sak som vi – en snabb och rättvis omställning till en hållbar framtid. Det världen är i skriande behov av är länder som går före. Genom att visa i konkret handling att omställningen är möjlig, kan våra politiker inspirera andra länder att följa efter. 

 
 
 
 

Vad menas med omställning?

Med omställning menar vi den målmedvetna övergången från dagens resursslösande och miljöförstörande samhälle till framtidens hållbara samhälle. Ett hållbart samhälle är ett samhälle där alla människors grundläggande behov är tillfredsställda utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina. För att lyckas ställa om Sverige, och inspirera världen att göra detsamma, behöver vi arbeta tillsammans på alla nivåer – medborgare, politiker, företag och organisationer – lokalt, nationellt och globalt.

Varje strå till stacken räknas!

Det här kan du göra