Presskit: Skog och skogsbruk i lokalmedia

Genom att synas lokalt i media kan vi skapa en ökad kännedom om att låta skogen leva. Ta hjälp av presskitet och agera för att hållbart skogsbruk ska hamna högt upp på den politiska agendan. 

Färdiga mallar 

Lokalmedia är en väldigt viktig påverkanskanal för frågan om skog och skogsbruk, därför har vi har vi tagit fram mall för en insändare som du kan använda.

Vanliga frågor och svar

Vem kan skriva en insändare i lokalmedia?  

Hur gör jag? 

Kan jag ändra i textmallen?  Ja, du kan ändra precis som du vill. Det är ju du som skriver under!  

Behöver jag ha någon speciell kunskap? 

Finns det några fina skogbilder jag kan använda?

Vad ska jag tänka på om jag blir intervjuad?

Vad är en nyhet?

Så kan du skapa egna nyheter till lokalmedia

  1. Ställ opinionsfrågor – skicka pressmeddelande med resultatet
  2. Gör rankningar – skicka pressmeddelande med resultatet
  3. Skriv rapporter – skicka pressmeddelande med resultatet
  4. Gör en medborgarenkät utifrån kommunens eller regionens aktuella utmaningar och politik – skicka pressmeddelande med resultatet
  5. Ta med en politiker ut i naturen och bjud in lokalmedia
  6. Ta med en förskola och en politiker ut i naturen för att prata om skogen och bjud med lokalmedia
  7. Håll en utfrågning eller panelsamtal med en politiker och experter och bjud in lokalmedia
  8. Panelsamtal och debatter med politiker och experter – bjud in lokalmedia
  9. Låt skolelever formulera frågor till politiker – skicka pressmeddelande
  10. Politikerenkäter – utifrån kommunens eller regionens aktuella utmaningar och politik, skicka pressmeddelande med resultatet

Skriv ett pressmeddelande

Fokusera på en nyhet i ditt pressmeddelande. Skriv en tydlig rubrik och en kort, sammanfattande ingress som innehåller nyheten. Ingressen ska fungera som en notis i en tidning. Sedan är det bra med ett citat, och bakgrund och fakta. Tänk på att skriva neutralt –
inget tyckande! Det går bra att tycka i citaten. Kika på Naturskyddsföreningens pressmeddelanden för inspiration.

Information om skog och skogsbruk

Naturskyddsföreningen har en rad olika underlag som du kan ta del av till din insändare eller ditt pressmeddelande.

mossa, skog, stam, gammal skog, död ved, övervuxen, trädstam, grön, grönt,

Hjälp oss skydda skogen!

Stöd arbetet för våra naturskogar och en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll