Välj en miljösmart julgran

Det miljösmartaste julgransvalet är lätt. Titta bara efter en KRAV-märkt julgran! Skippa helst plastgranen, om du inte har kvar en sedan förra året.

Miljösmartaste julgransvalet

Bästa valet av gran är en KRAV-märkt gran. Både den vanliga granen, som ibland kallas rödgran, och kungsgran finns som KRAV-märkta. Om du bor i ett storstadsområde kan du beställa en KRAV-märkt julgran via nätet. Det sämsta för miljön är faktiskt plastgran, även om den används i många år. Den totala miljöpåverkan – när man räknar in produktion, transporter samt mängden giftiga kemikalier vid nedbrytning och förbränning – blir störst med en plastgran.

Vilda granar ett alternativ

Om du känner någon som äger skog, fråga om det finns något område, kanske vid en skogsvägkant, där det slagit upp många mindre granar som kommer att behöva gallras bort. Självklart måste du alltid ha markägarens tillåtelse för att ta en vildväxande gran. Om du själv äger skog har du förmodligen redan löst ditt granbehov. Tänk på att du kan gynna den biologiska mångfalden genom att gallra bort mindre granar från lövrika skogar.

Bekämpningsmedel och transporter av granar

Om du inte kan få tag på en KRAV-gran eller känner någon markägare så är det bästa valet att köpa en vanlig rödgran (Picea abies). Fråga var den odlats – ju närmre desto bättre. Kungsgran (Abies nordmannia) är generellt sett sämre, om den inte är KRAV-märkt, eftersom den då sannolikt odlats med både gödsel och bekämpningsmedel. Var granen är odlad spelar också roll. En närodlad kungsgran, om du kan hitta det, är bättre för klimatet än en importerad dansk. 

Så här stannar barren i granen längre

Olika granar barrar olika mycket, men sköter du granen rätt kan du slippa högarna under julgranen. Här är några enkla klassiska knep för att undvika att granen barrar:

  • Ta inte in granen för snabbt. Låt granen vänja sig i ett garage, förråd eller liknande, så blir inte chocken över inomhustemperaturen lika stor och fler barr sitter kvar.

  • Granen måste ha vatten genast när den tas in! Fyll på så att den aldrig är utan vatten. Kolla ofta, särskilt i början.

  • Såga eller yxa ett snitt längst ner. Precis som med snittblommor så hjälper du granen att komma åt vattnet i julgransfoten. Har du inte själv verktygen, ägodela med en granne! 

När julgranen dansas ut

Innan du slänger ut granen, fundera på om du inte vill slöjda lite? Granens grenar kan bli spagettislevar, en vant-tork eller kanske en väderpinne.

Vänd dig till din kommun för att ta reda på hur julgranarna ska tas om hand efter julen. Bor du i hus och har möjlighet att elda upp din gran så den blir värme. Men, om kommunen samlar upp granar för att flisa och elda i värmeverket är detta oftast mer energieffektivt. Energin från en gran som eldas i värmeverk motsvarar el som räcker till att köra tre-fyra maskiner med tvätt. Dessutom släpper värmeverken ut betydligt mindre än om man eldar själv, eftersom de har rökgasrening. Skippa bilen till återvinningen om du kan, även här har transporten betydelse. 

Tack för att du vill göra ett bra val för miljön till julen. Vill du ha fler jultips för en grön jul? Läs våra 10 knep för grön jul >> 

Välj hållbara julklappar i år!

Vad ger du dina käraste i julklapp? Ett medlemskap hos oss eller årets bok är klappar som håller länge.