Bi digital skogshjälte

Vet du att vi befinner oss i en naturkris? Det intensiva skogsbruket i Sverige hotar många av skogens djur, växter och svampar. Sveriges politiker måste agera.

Ge skogen en röst på sociala medier

Bli digital skogshjälte. Vi behöver höras på alla plattformar för att tvinga fram politisk förändring. Var med och påverka på sociala medier! Det spelar ingen roll om du har en eller tusentals följare, din röst behövs. Skriv upp dig för att få veta när det är dags att kraftsamla för skogen i sociala medier.

ge skogen en röst

Mejla en politiker

Var med och skapa tryck i politikers mejlinkorg för ett kraftfullt agerande för klimatet och naturen, vi hjälper dig! Du kan välja färdiga budskap att skicka eller skriva helt fritt från hjärtat. Sedan väljer du en eller fler politiker som mottagare.

Ge en gåva till skogen

Med din gåva stödjer du Naturskyddsföreningens arbete för att skydda våra naturskogar och arbetet för en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.

Gå med i skogsnätverket

Skogsnätverket är ett nätverk för dig som gillar skog. I skogsnätverket arbetar vi för att bevara skyddsvärd skog och för en ny, hållbar skogspolitik.

10 saker du kan göra för skogen

Här listar vi 10 olika sätt för dig att kunna göra något för skogen. Allt från att engagera dig digitalt till att anordna event. Det är egentligen bara fantasin som sätter stopp.

Lär dig mer om skogen

Har du koll på hur skogen mår i din närhet? Du behöver inte vara expert, med hjälp av frågorna i Uppdrag skog lär du dig snabbt känna igen viktiga naturvärden för skogens biologiska mångfald

Vanliga frågor om skogsbruk

Hur ser situationen ut i svenska skogen? Vad menas med att vi befinner oss i en naturkris? Är kalhyggen alltid dåligt? Här hittar du svar på vanliga frågor om skog och skogsbruk.

Låt skogen leva

Antalet rödlistade skogslevande arter är ett tecken på att något är allvarligt fel i svenska skogar. Svenskt skogsbruk är inte hållbart och måste ställa om!