Uppdrag skog

Har du koll på skogen i din närhet? Du behöver inte vara expert, med hjälp av frågorna i Uppdrag skog lär du dig snabbt känna igen viktiga naturvärden för skogens biologiska mångfald. 

Ge dig ut i skogen och starta uppdraget här nedanför. Svara på frågor om vad du ser i omgivningen. Tickor, hänglavar, höga myrstackar eller rinnande vatten kan vara exempel på viktiga naturvärden för skogens biologiska mångfald. Lycka till!

Uppdrag skog

Fråga 1 av 13

Finns det en stor variation på trädens höjd?

Fråga 2 av 13

Innehåller skogen både lövträd och barrträd?

Fråga 3 av 13

Är träden som växer i skogen av olika trädslag, t ex björk, asp, tall och gran?

Fråga 4 av 13

Ser du bohål för fåglar i några träd?

Fråga 5 av 13

Ser du döda, liggande, träd som hunnit täckas av mossa?

Fråga 6 av 13

Ser du döda, stående träd?

Fråga 7 av 13

Finns det mycket hänglavar i skogen?

Fråga 8 av 13

Finns det myrstackar som är högre än 1 meter?

Fråga 9 av 13

Hittar du lätt tickor, dvs svampar som växer på träden?

Fråga 10 av 13

Finns det fuktiga miljöer i eller i anslutning till skogen, t.ex.  rinnande vatten eller myrar?

Fråga 11 av 13

Finns det mycket orkidéer och/eller blåsippor?

Fråga 12 av 13

Ser du ett tjockt och iögonfallande mosstäcke på stenar?

Fråga 13 av 13

Hittar du många höga stubbar av avbrutna träd?

Slutför uppdraget

Skriv på för färre kalhyggen och ett riktigt skydd för skogens arter!

Situationen för den svenska skogen är allvarlig och många av skogens arter hotas av skogsbruket. Naturskyddsföreningen och WWF driver uppropet för skogens arter tillsammans för att påverka makthavare att fatta de beslut som skogen behöver. Var med du också.

Ge en gåva till skogen

Med din gåva stödjer du Naturskyddsföreningens arbete för att skydda våra naturskogar och en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.