Uppdrag skog

Har du koll på skogen i din närhet? Du behöver inte vara expert, med hjälp av frågorna i Uppdrag skog lär du dig snabbt känna igen viktiga naturvärden för skogens biologiska mångfald. 

Ge dig ut i skogen och starta uppdraget här nedanför. Svara på frågor om vad du ser i omgivningen. Tickor, hänglavar, höga myrstackar eller rinnande vatten kan vara exempel på viktiga naturvärden för skogens biologiska mångfald. Lycka till!

Uppdrag skog

Fråga 1 av 13

Finns det en stor variation på trädens höjd?

Fråga 2 av 13

Innehåller skogen både lövträd och barrträd?

Fråga 3 av 13

Är träden som växer i skogen av olika trädslag, t ex björk, asp, tall och gran?

Fråga 4 av 13

Ser du bohål för fåglar i några träd?

Fråga 5 av 13

Ser du döda, liggande, träd som hunnit täckas av mossa?

Fråga 6 av 13

Ser du döda, stående träd?

Fråga 7 av 13

Finns det mycket hänglavar i skogen?

Fråga 8 av 13

Finns det myrstackar som är högre än 1 meter?

Fråga 9 av 13

Hittar du lätt tickor, dvs svampar som växer på träden?

Fråga 10 av 13

Finns det fuktiga miljöer i eller i anslutning till skogen, t.ex.  rinnande vatten eller myrar?

Fråga 11 av 13

Finns det mycket orkidéer och/eller blåsippor?

Fråga 12 av 13

Ser du ett tjockt och iögonfallande mosstäcke på stenar?

Fråga 13 av 13

Hittar du många höga stubbar av avbrutna träd?

Slutför uppdraget

Vanliga frågor om skog och skogsbruk

Skogens biologiska mångfald befinner sig i kris. Här hittar du vanliga frågor och svar om skog och skogsbruk. 

skog, odlad skog, låt skogen leva, conifer, coniferous forest, forest road, gravelled road, horn, pine forest, rut, spring, spruce, spruce forest, östergötland

Sanningen om den svenska skogen

Är svensk skogsnäring bra för klimatet? Bilden som målas upp av skogen i Sverige är ljus – hur ser det ut egentligen?

Sveriges skogslagstiftning anmäls till EU

Naturskyddsföreningen har anmält Sveriges skogslagstiftning till EU. Här kan du läsa mer om varför skogslagstiftningen har anmälts och vad som händer med EU-anmälan härnäst.  

Det skogsbolagen inte säger i sina reklamfilmer

Bilden som visas upp blir missvisande och därför har vi tagit oss friheten att rätta till en av deras gamla reklamfilmer för att lyfta fram det som inte sägs.

Skriv på för färre kalhyggen och ett riktigt skydd för skogens arter!

Situationen för den svenska skogen är allvarlig och många av skogens arter hotas av skogsbruket. Naturskyddsföreningen och WWF driver uppropet för skogens arter tillsammans för att påverka makthavare att fatta de beslut som skogen behöver. Var med du också.

Gå med i skogsnätverket

Skogsnätverket är ett nätverk för dig som gillar skog. I skogsnätverket arbetar vi för att bevara skyddsvärd skog och för en ny, hållbar skogspolitik.

Kvinna står med hundar och mobiltelefon i skogen. Bilden har använts för digitala skogshjältar.

10 saker du kan göra för skogen

Skogens biologiska mångfald befinner sig i kris. Här listar vi 10 saker du kan göra för skogen.

moodboard,skola,barn,skog,stig, mossa,grön

Natursnokarna

Natursnokarna är Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet där barn och vuxna upptäcker naturen tillsammans. Natursnokarna finns över hela Sverige.

Peregrine Falcon, beak, birds of Prey, feathers, hunter, preditor, wings

Vad kan du om olika arter?

Naturfalken är Naturskyddsföreningens simborgarmärke i artkunskap. Testa dina kunskaper online eller ute i naturen!

Ge en gåva till skogen

Med din gåva stödjer du Naturskyddsföreningens arbete för att skydda våra naturskogar och en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.